HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, GỬI TIN BÀI

Nhằm tăng cường kết nối các đơn vị xúc tiến thương mại cùng phối hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện để mang lại hiệu quả cao nhất và giúp cộng đồng doanh nghiệp, người dùng nhanh chóng nắm bắt được thông tin, hoạt động xúc tiến thương mại trên toàn quốc và quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại rất hoan nghênh các đơn vị gửi tin, bài hoạt động, sự kiện xúc tiến thương mại của đơn vị, địa phương để đăng tải lên website.

Tin, bài gửi về:
Văn phòng Cục Xúc tiến thương mại
Điện thoại: 02439347628 (Chị Như Hoa số lẻ 27)
Email: vanphong@vietrade.gov.vn

Một số yêu cầu:

Đối tượng:

Cục Xúc tiến thương mại ưu tiên hỗ trợ đăng tin, bài cho các đối tượng là tổ chức xúc tiến thương mại chính phủ của trung ương, địa phương; hiệp hội ngành hàng Việt Nam.

Các đối tượng là đại sứ quán, thương vụ nước ngoài tại Việt Nam; tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài có đăng ký tại Việt Nam; các đối tượng khác đề nghị liên hệ trước khi gửi tin, bài.

Nội dung của tin, bài:

Không được trái với chính sách, quy định của Đảng, nhà nước Việt Nam, của địa phương, tổ chức và đơn vị hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trước phát luật Việt Nam về nội dung, hình ảnh, file đính kèm, liên kết site đích.

Tin, bài và hình ảnh, file đính kèm phải có phê duyệt của Lãnh đạo đơn vị.

Cục Xúc tiến thương mại không nhận tin, bài có nội dung bằng/đính kèm âm thanh, video, ảnh động hoặc các nội dung này được liên kết từ máy chủ khác, liên kết đến site đích không phù hợp.

Miễn trách nhiệm:

Cục Xúc tiến thương mại giữ quyền biên tập nhằm đảm bảo thẩm mỹ, kỹ thuật mà không cần thông báo và không chịu trách nhiệm đối với nội dung tin, bài, hình ảnh, file đính kèm. 

Cục Xúc tiến thương mại được quyền từ chối đăng tin, bài nếu thấy không đảm bảo các yêu cầu đã nêu và các quy định hiện hành, hoặc gỡ bỏ khi có yêu cầu của các cấp có thẩm quyền./.

Kỹ thuật:

Nội dung tin, bài phải ở dạng text (*.txt, *.doc, *.docs)

Dung lượng mỗi ảnh đính kèm không quá 500KB mỗi ảnh.

Dung lượng các file đính kèm tổng số không quá 30MB.

Kích cỡ ảnh:

 

 

 

 

Hỗ trợ kỹ thuật:

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại (INTEC)

Điện thoại: 04 668 668 15

Email: intec@vietrade.gov.vn