CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NGÀNH THỰC PHẨM VIỆT NAM
(VIETNAM FOOD BRANDING PROGRAM)

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, các địa phương, các hiệp hội ngành hàng, các tổ chức xúc tiến thương mại và các doanh nghiệp liên quan triển khai thực hiện Chương trình xây dựng thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam. Chương trình là một cấu phần của Chương trình Thương hiệu quốc gia, theo định hướng xây dựng và phát triển thương hiệu các ngành hàng có thế mạnh xuất khẩu và khả năng cạnh tranh của Việt Nam, trong đó tập trung đề cao các giá trị liên quan trực tiếp tới ngành thực phẩm Việt Nam.

1. Mục tiêu
Chương trình nhằm xây dựng, quảng bá hiệu quả một hình ảnh chung của ngành thực phẩm Việt Nam, tăng cường nhận thức và công nhận ở quy mô quốc tế về giá trị của thực phẩm Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng của ngành thực phẩm, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm của Việt Nam ra thị trường thế giới.

2. Nội dung và mô hình triển khai
Bộ Công Thương đã khởi động công tác chuẩn bị cho Chương trình xây dựng thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam từ cuối năm 2014.
- Chương trình được triển khai theo hướng là một quá trình nghiên cứu về chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu, kết hợp với triển khai áp dụng cho toàn bộ hệ thống ngành thực phẩm, được thực hiện dưới hình thức một chiến dịch tư vấn, xây dựng năng lực phát triển sản phẩm/ thị trường, truyền thông, quảng bá, tiếp thị xây dựng hình ảnh ngành thực phẩm quốc gia.
- Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các Bộ/ Ngành phối hợp trong vai trò chỉ đạo, định hướng cho sự phát triển dài hạn, bền vững của Chương trình; phối hợp xây dựng chiến lược và thực hiện các hoạt động xúc tiến, quảng bá cụ thể ở tầm quốc gia.
- Các hiệp hội ngành hàng thực phẩm, các tổ chức xúc tiến thương mại và các địa phương tham gia Chương trình đóng vai trò là hạt nhân trong quá trình xây dựng thương hiệu. Trên cơ sở thống nhất quan điểm, cách làm, cam kết tuân thủ theo các giá trị của Chương trình, các Bên cùng thống nhất thể hiện một thông điệp, một hình ảnh chung về ngành thực phẩm Việt Nam ra thế giới.
- Về vai trò của doanh nghiệp: các doanh nghiệp tham gia Chương trình được lựa chọn thông qua Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia là các doanh nghiệp có uy tín; có sản phẩm chất lượng cao phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế; có năng lực sản xuất, xuất khẩu; có nhân sự đủ khả năng, nghiệp vụ kinh doanh quốc tế và cam kết tuân thủ các giá trị, các quy định của Chương trình.
- Chương trình không phải là một chương trình cấp nhãn hiệu chứng nhận cho doanh nghiệp đạt chuẩn. Chương trình tạo điều kiện và cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia mở rộng phát triển thị trường. Ngược lại Chương trình đòi hỏi các doanh nghiệp tham gia có trách nhiệm tuân thủ các giá trị của Chương trình, đóng góp công sức vào việc xây dựng một hình ảnh chung tích cực và năng động về ngành thực phẩm Việt Nam.

3. Kế hoạch triển khai
Chương trình gồm 4 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Xác định mục tiêu và phương pháp (2015)
- Giai đoạn 2: Nghiên cứu và phân tích (2015)
- Giai đoạn 3: Xây dựng Chiến lược (2016- 6/2017)
- Giai đoạn 4: Triển khai thực hiện Chiến lược (2017-2020).

Trang thông tin chương trình: www.facebook.com/VietnamFoodBranding

Thông tin liên hệ:
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
Địa chỉ: Tầng 4, Số 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84) 4 3934 8145
Email: nctt@vietrade.gov.vn
Website: www.vietrade.gov.vn


Hình ảnh một số hoạt động liên quan đến chương trình