Văn hóa kinh doanh tại Thái Lan (Phần 1)

Phần 1: Thành lập doanh nghiệp tại Thái Lan 

Doanh nghiệp nước ngoài có thể hiện diện thưong mại tại Thái Lan theo một số hình thức sau:

 • Liên doanh
 • Chi nhánh công ty
 • Văn phòng đại diện
 • Văn phòng vùng

 

Liên doanh

Liên doanh được thành lập do một nhóm người có lợi ích kinh tế chung thông qua một bản thỏa thuận về hợp tác cùng nhau kinh doanh. Sự tồn tại của nó không được luật Dân sự và thương mại Thái Lan công nhận. Tuy nhiên nó vẫn phải chịu thuế lợi tức doanh nghiệp theo Luật thuế thu nhập.

 

Chi nhánh công ty nước ngoài

Các công ty nước ngoài đăng ký chi nhánh để làm kinh doanh ở Thái Lan không phải tuân theo những yêu cầu đặc biệt. Tuy nhiên, hầu hết các lĩnh vực kinh doanh hoặc trước hoặc sau khi hoạt động phải thực hiện một số quy định đăng ký. Khi thành lập chi nhánh phải tuân theo một quy trình nhất định, điều này rất quan trọng để cơ quan thuế tính đúng thu nhập chịu thuế bởi vì cơ quan thuế Thái Lan coi tổng thu nhập của công ty nước ngoài thu được ở Thái Lan đều là diện chịu thuế.

 

Một chi nhánh nước ngoài muốn có giấy phép kinh doanh phải có vốn lưu động tối thiểu là 5 triệu bạt theo tỷ giá tương đương trong vòng 4 năm.

 

Thông thường chi nhánh được phép hoạt động trong 5 năm và có thể gia hạn thời gian kinh doanh nếu thỏa mãn điều kiện về vốn lưu động mang vào Thái Lan.

 

 

Văn phòng đại diện các hãng nước ngoài

Thái Lan cho phép mở các văn phòng đại diện nhưng chỉ hạn chế trong các hoạt động phi thương mại như tìm nguồn hàng và dịch vụ ở Thái Lan cho hãng hay kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hoá mà hãng mua ở Thái Lan và những hoạt động khác như quảng bá sản phẩm, dịch vụ mới của hãng, lập các báo cáo về tình hình kinh doanh địa phương.

 

Văn phòng vùng

Văn phòng vùng của một công ty đa quốc gia được thành lập để thay mặt công ty phối hợp và chỉ đạo hoạt động của các chi nhánh công ty trong vùng. Văn phòng vùng cung cấp cho các chi nhánh những vấn đề sau:

 • Dịch vụ tư vấn và quản lý
 • Dịch vụ quản lý tài chính
 • Dịch vụ đào tạo và phát triển nhân lực
 • Kiểm soát thị trường và các kế hoạch xúc tiến bán hàng.
 • Phát triển sản phẩm.
 • Dịch vụ nghiên cứu và phát triển.

 

Lợi ích từ việc thành lập văn phòng vùng: Các công ty thành lập văn phòng vùng không phải đăng ký hay sát nhập như là pháp nhân của Thái Lan và không phải trình bất cứ báo cáo tài chính nào với với Phòng Đăng Ký Kinh Doanh. Cơ quan này sẽ giúp thông quan tài sản cá nhân của các nhân viên nước ngoài làm việc ở các văn phòng vùng và giúp xin phép tạm trú tại Thái Lan hay đổi loại thị thực. Giấy phép lao động có thể được cấp cho tối đa 5 người nước ngoài làm việc tại các văn phòng vùng tùy vào nhu cầu công việc hay hoàn cảnh cụ thể. Chi phí cấp giấy phép lao động cấp hay gia hạn không quá 1000 bạt/năm.

 

Điều kiện cấp giấy phép thành lập văn phòng vùng.

 • Không được hoạt động có thu. Chi phí hoạt động của văn phòng vùng do công ty mẹ đài thọ.
 • Không có quyền chấp nhận đơn đặt hàng hay làm bản chào giá.
 • Không có quyền đàm phán hay tham gia vào các hoạt động kinh doanh với một chủ thể người Thái Lan.

 

Giấy phép thành lập văn phòng vùng có giá trị trong 5 năm và có thể được cấp sau khi nạp đơn cho bộ phận Kinh doanh nước ngoài của Phòng đăng ký kinh doanh, Bộ Thương Mại. Phí đăng ký là 5 bạt cho 1000 bạt vốn đăng ký và phí này không vượt quá 5000 bạt.

 

Khi giấy phép thành lập văn phòng vùng được ban hành, văn phòng phải tuân theo các điều kiện sau:

 • Tổng nợ tín dụng trong kinh doanh không vượt quá 7 lần phần vốn của cổ đông hay của chủ kinh doanh.
 • Tiền được sử dụng trong văn phòng vùng được chuyển từ nước ngoài và phải từ 5.000.000 bạt trở lên. Trong năm đầu tiên, phải chuyển ít nhất 2.000.000 bạt và ít nhất nửa số này phải được chuyển trong 6 tháng đầu tiên. Sau đó mỗi năm tiếp theo phải chuyển 1.000.000 bah. Thủ tục thực hiện việc chuyển tiền phải được nạp cho Phòng đăng ký kinh doanh.
 • Phải có ít nhất một người chịu trách nhiệm về hoạt động văn phòng vùng có nhà ở ở Thái Lan.

 

Trưởng phòng đăng ký kinh doanh có quyền đưa ra các điều kiện về việc cấp giấy phép kinh doanh theo quy định.
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: