Nhà nhập khẩu tại Argentina tìm kiếm nhập khẩu: bu lông, ốc vít,...

Nhà nhập khẩu tại Argentina có mong muốn tìm kiếm các mặt hàng như: bu lông, ốc vít,...

Cụ thể xem yêu cầu và số lượng tại file đính kèm.

1. HEAVY HEX NUTS IN CARBOON STEEL 45K WITH HEAT TREATMENT

2. A325 HEX BOLT CAP SCREW CARBON STEEL 45K/40CR - BLACK OXIDE

3. NYLON INSERT LOCK NUTS IN CARBON STEEL CLASS 6 - YELLOW ZINC PLATED

4. Rod Without Thread ASTM A193 - B7 in steel SAE4140

5. FLANGES IN STEEL A105 SERIE #150, #300 AND #600 – ASME 16.5

6. F436 FLAT WASHER ASTM A194 IN CARBON STEEL 45K

7. HEX FLANGE NUT IN CARBON STEEL GRADE 2

 

Vui lòng liên hệ Cục Xúc tiến thương mại (TCT tại TP.HCM) để biết thêm chi tiết:

Email: hcmvietrade@vietrade.gov.vn/ longnp@vietrade.gov.vn

Cellphone: +84 915383443 (Anh Nguyễn Phi Long)

Tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể:

../../backend/web/uploads/TCT%20HCM/ASIA%20-%202H.docx

../../backend/web/uploads/TCT%20HCM/ASIA%20-%20A325.docx

../../backend/web/uploads/TCT%20HCM/ASIA%20-%20Autofrenantes.docx

../../backend/web/uploads/TCT%20HCM/ASIA%20-%20B7.docx

../../backend/web/uploads/TCT%20HCM/ASIA%20-%20Bridas.docx

../../backend/web/uploads/TCT%20HCM/ASIA%20-%20F436.docx

../../backend/web/uploads/TCT%20HCM/ASIA%20-%20Flange.docx
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: