Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Công Thương đang soạn thảo dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Cục XTTM xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Mọi ý kiến đề nghị gửi về Cục XTTM (20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 02439347628 (máy lẻ 41); Fax: 02439344260; Email: ptxk@vietrade.gov.vn)./.

Dự thảo Quyết định

Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: