Chương trình Tận tâm phục vụ - Chia sẻ an vui 2 của Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Vincommerce từ 14/9/2019-28/9/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Vincommerce

Nội dung chi tiết chương trình: Tận tâm phục vụ - Chia sẻ an vui 2

Thời gian thực hiện khuyến mại: 14/9/2019-28/9/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Hà Nam, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: