Chương trình Tận tâm phục vụ - Chia sẻ an vui 1 của Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Vincommerce từ 14/9/2019-28/9/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Vincommerce

Nội dung chi tiết chương trình: Tận tâm phục vụ - Chia sẻ an vui 1

Thời gian thực hiện khuyến mại: 14/9/2019-28/9/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Khánh Hòa, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: