Chương trình Mua Nokia - Nhận quà tẹt ga của Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà từ 06/9/2019 -15/10/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà

Nội dung chi tiết chương trình: Mua Nokia - Nhận quà tẹt ga

Thời gian thực hiện khuyến mại: 06/9/2019 -15/10/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Tất cả các chi nhánh Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: