Chương trình Lắp truyền hình - rinh tivi khủng của Doanh nghiệp Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông từ 20/9/2019 - 19/11/2019

Tên thương nhân thực hiện: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông

Nội dung chi tiết chương trình: Lắp truyền hình - rinh tivi khủng

Thời gian thực hiện khuyến mại: 20/9/2019 - 19/11/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: