Chương trình Giáng sinh an lành của Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) từ 10/9/2019-15/12/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Nội dung chi tiết chương trình: Giáng sinh an lành

Thời gian thực hiện khuyến mại: 10/9/2019-15/12/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: