Chương trình Cùng Nongshim: Vui trung thu, quà hội tụ của Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vạn Thịnh Phú từ 01/9/2019 - 15/9/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vạn Thịnh Phú

Nội dung chi tiết chương trình: Cùng Nongshim: Vui trung thu, quà hội tụ

Thời gian thực hiện khuyến mại: 01/9/2019 - 15/9/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: hệ thống Big C toàn quốc
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: