Chương trình CHỌN NGON KHỎE, CHỌN MAGGI của Doanh nghiệp Công ty TNHH Nestlé Việt Nam từ 19/9/2019 -02/10/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam

Nội dung chi tiết chương trình: CHỌN NGON KHỎE, CHỌN MAGGI

Thời gian thực hiện khuyến mại: 19/9/2019 -02/10/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Hệ thống 37 siêu thị Big C tại các tỉnh, thành phố 
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: