Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung đợt 1 Chương trình cấp quốc gia về XTTM năm 2019

Ngày 13 tháng 9 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định 2799/QĐ-BCT về việc phê duyệt bổ sung đợt 1 Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2019. Chương trình bao gồm 25 đề án XTTM tại thị trường trong nước và nước ngoài. Các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm xem chi tiết và liên hệ với đơn vị chủ trì đề án theo thông tin tại file đính kèm dưới đây.

Quyết định

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Phụ lục 4

Phụ lục 5

Phụ lục 6

Phụ lục 7
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: