Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực xúc tiến thương mại

Ngày 20/3/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 1833/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. Nội dung chi tiết tại file đính kèm.
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: