Thông báo Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2022 và lịch xét tuyển

Căn cứ Thông báo số 455/XTTM-VP ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 của Cục Xúc tiến thương mại đã đăng trên Báo Công Thương và trang tin điện tử của Cục, Cục XTTM thông báo Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2022 và lịch xét tuyển cụ thể tại đây

Cục Xúc tiến Thương mại Thông báo để các ứng viên biết và chuẩn bị tham gia dự tuyển./.