Mời tham dự Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu năm 2022

Tăng trưởng xanh, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu hướng trên toàn cầu, được thực hành quyết liệt ở các nền kinh tế phát triển nhất thế giới như một giải pháp nhằm giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền kinh tế trung hòa các-bon trong dài hạn. Trong bối cảnh Việt Nam cùng nhiều quốc gia hướng về mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050, định hướng hoạt động xuất nhập khẩu trong thời gian tới cần chú trọng tăng trưởng xanh, phát triển xanh góp phần thực hiện thành công chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã được được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nhằm góp phần triển khai, cụ thể hóa các định hướng, mục tiêu trên, Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h30 - 17h00 ngày 28 tháng 11 năm 2022 (thứ Hai).

2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị Sala, số 10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh.

3. Hình thức tham gia: Trực tiếp và trực tuyến.

4. Chủ đề: “Xúc tiến xuất khẩu xanh”.

5. Nội dung: Chương trình dự kiến đính kèm.

6. Thành phần dự kiến:

- Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Công Thương.

- Đại biểu tham dự gồm: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương; Thương vụ, Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam ở nước ngoài; Đại diện các tổ chức thương mại quốc tế, cơ quan nghiên cứu kinh tế, các đại sứ quán, thương vụ các nước tại Việt Nam; Lãnh đạo các Bộ, ngành; Lãnh đạo UBND tỉnh/thành phố, Sở Công Thương, Trung tâm XTTM, Hiệp hội ngành hàng; Đại diện các Doanh nghiệp xuất khẩu, các cơ quan báo chí, truyền thông.

Bộ Công Thương trân trọng kính mời các cơ quan, đơn vị cử đại diện tham dự Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu năm 2022. Thông tin xác nhận tham dự chương trình  xin vui lòng đăng ký qua đường link https://event.vietrade.gov.vn/diendanxuctienxuatkhau2022 trước ngày 25 tháng 11 năm 2022./.