Mời tham gia Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại logistics tại Đức năm 2022

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1633/QĐ-BCT ngày 17 tháng 8 năm 2022, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) sẽ tổ chức Đoàn giao dịch thương mại tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh về logistics tại Đức với thông tin cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

- Thiết lập quan hệ hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực logistics giữa doanh nghiệp logistics Việt Nam và các doanh nghiệp Đức trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) đã được thực hiện.

- Thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ quan quản lý Nhà nước của Đức về logistics.

- Tiếp cận, thâm nhập được cửa ngõ thương mại tại châu Âu.

- Học tập kinh nghiệm phát triển, quản lý lĩnh vực logistics của Đức.

2. Quy mô: 16 - 20 doanh nghiệp.

3. Thời gian: từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 10 năm 2022 (bao gồm thời gian đi đường).

4. Địa điểm: Đức (các thành phố: Frankfurt, Hamburg, Dusseldorf, Cologne).

5. Ngành hàng: Logistics.

6. Chương trình dự kiến (kèm theo).

7. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tham gia: Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực logistics, kinh doanh, sản xuất hàng hóa xuất nhập khẩu và phù hợp thị trường, có tiềm lực và uy tín.

8. Chi phí

- Hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp tham gia chương trình: Doanh nghiệp được lựa chọn tham gia chương trình sẽ được Nhà nước hỗ trợ một phần vé máy bay cho 01 người/đơn vị tham gia và toàn bộ chi phí tổ chức Hội thảo kết nối doanh nghiệp tại Đức.

- Chi phí doanh nghiệp tự chi trả khi tham gia Chương trình: Chi phí vé máy bay khác; lệ phí visa, chi phí lưu trú, ăn, phương tiện đi lại tại nước ngoài, và các chi phí liên quan khác (nếu có).

9. Nghĩa vụ khi tham gia Chương trình

Đại diện các doanh nghiệp có nghĩa vụ tham gia đúng, đầy đủ mọi hoạt động của Chương trình (không tự về nước trước thời gian, không tự ở lại nước ngoài quá thời gian của Chương trình), chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và quy định của Ban Tổ chức Đoàn doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật Việt Nam và nước sở tại.

Sau khi kết thúc Chương trình, trong vòng 15 ngày các doanh nghiệp tham gia đoàn phải gửi Báo cáo kết quả về Cục Xúc tiến thương mại và Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

10. Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sao y bản chính, đóng dấu đơn vị);

- Đơn đăng ký tham gia Chương trình (theo mẫu gửi kèm);

- Quyết định cử nhân sự tham gia Chương trình của doanh nghiệp;

- Báo cáo kinh doanh trong 02 năm gần đây;

- Bản photo hộ chiếu trang có ảnh và thông tin về hộ chiếu của người tham gia Chương trình (hộ chiếu còn hạn ít nhất 06 tháng);

- 06 ảnh 4x6 nền trắng (đối với mỗi thành viên tham gia Chương trình);

- Số điện thoại, thư điện tử của từng thành viên.

11. Thời hạn đăng ký tham gia: trước ngày 08 tháng 9 năm 2022.

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ đăng ký về:

- Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương.

- Địa chỉ: Số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Người liên hệ: Anh Bùi Bá Nghiêm, Phòng Thuận lợi hóa Thương mại

Điện thoại: 092510 9999; Thư điện tử: nghiembb@moit.gov.vn.

Lưu ý: Đối tượng hỗ trợ của Chương trình là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành. Các tổ chức không thuộc các đối tượng trên không nhận được hỗ trợ./.