Triển lãm Kỹ thuật ngành điện tử quốc tế Đài Bắc năm 2022 - TAITRONICS

“Triển lãm Kỹ thuật ngành điện tử quốc tế Đài Bắc năm 2022 - TAITRONICS” (Website: www.taitronics.com.tw) được tổ chức theo cả hai hình thức triển lãm thực tế và triển lãm online. Triển lãm thực tế được tổ hcuwcs trong khoảng thời gian từ 26/10/2022 đến 28/10/2022, dự kiến có khoảng 150 doanh nghiệp tham gia triển lãm, sử dụng 300 gian hàng; triển lãm online diễn ra trong khoảng từ 26/10/2022 đến 08/11/2022. Hoan nghênh các doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng tổ chức đoàn đến thăm quan và mua sắm tại triển lãm.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ms. Trần Phương Diệu

Tel: 84-4-38335501-05 máy lẻ 8124

Email: dieukt.teco@gmail.com

“Triển lãm Công nghiệp ngành nhựa và Cao su năm 2022” (Website:www.taipeilas.com.tw) được tổ theo cả hai hình thức triển lãm thực tế và triển lãm online. Triển lãm thực tế được tổ chức trong khoảng thời gian từ 27/9/2022 đến 1/10/2022, dự kiến có khoảng 300 doanh nghiệp tham gia triển lãm, sử dụng khoảng 1.300 gian hàng; triển lãm online diễn ra trong thời gian từ 27/9/2022 đến 27/10/2022. Nội dung triển lãm xin tham khảo tại phụ lục đính kèm, hoan nghênh các doanh nghiệp và các hiệp hội tổ chức đoàn đến thăm quan mua sắm.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ms. Trần Phương Diệu

Tel: 84-4-38335501-05 máy lẻ 8124

Email: dieukt.teco@gmail.com./.