Mời tham dự tập huấn, đào tạo về pháp luật lao động cho các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 Thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia năm 2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn, đào tạo về pháp luật lao động cho các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung: Hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đạt các tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia và bảo vệ, phát triển thương hiệu.

Thời gian: 2 ngày, bắt đầu từ 8h30 ngày 12 tháng 11 năm 2021

Địa điểm: Khách sạn Hoàng Anh, Tổ 1, Khu 1, Phường Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thành phần: Đại diện doanh nghiệp (Lãnh đạo, phụ trách nhân sự, pháp chế, công đoàn), đại diện hiệp hội doanh nghiệp; cán bộ quản lý của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc địa bàn tỉnh.

Cục XTTM trân trọng kính mời đại diện quý cơ quan, doanh nghiệp đến tham dự và trao đổi tại lớp tập huấn.