Công ty Hoa Kỳ cần tìm đối tác Việt Nam

Công ty Hoa Kỳ cần tìm đối tác hợp tác sản xuất đồ/dụng cụ câu cá, đánh bắt cá (fishing tackle) tại Việt Nam gồm: cần câu cá, ống chỉ câu, dây/chỉ câu (fishing rods, fishing reels, fishing rod component parts, nylon thread)…

Công ty đã hoạt động ở khu vực châu Á trong 38 năm, đã có nhà máy tại Trung Quốc và hiện đang mong muốn mở 01 nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Công ty mong muốn tìm đối tác có chuyên môn/hoặc chuyên môn tương tự trong ngành sản xuất dụng cụ câu cá để hợp tác, trở thành đại lý của công ty Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, đề nghị gửi thông tin, hồ sơ giới thiệu về doanh nghiệp và sản phẩm bằng tiếng Anh tới:

Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại New York (Vietrade New York)

580 Fifth Ave, Suite 425, NY 10036, USA

Tel: 212 868 2686/212 868 2688

Email: vietradeny@vietrade-newyork.org; vietrade-newyork@vietrade.gov.vn