Các chương trình khuyến mại được Cục Xúc tiến thương mại xác nhận đăng ký thực hiện có thời gian bắt đầu thực hiện khuyến mại trong khoảng thời gian từ ngày 06 - 12/7/2020

Các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp đăng ký thực hiện theo hình thức "Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi" trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trở lên đã được Cục Xúc tiến thương mại xác nhận có thời gian bắt đầu thực hiện khuyến mại trong khoảng từ ngày 06 - 12/7/2020. Chi tiết nội dung các chương trình khuyến mại cụ thể như sau:

Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam Chi tiết Chi tiết; Chi tiết
Chi tiết Chi tiết
Chi tiết Chi tiết
Chi tiết Chi tiết
Chi tiết Chi tiết
   
Công ty Cổ phần Eurowindow Chi tiết  
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chi tiết  
Công ty TNHH Republic Biscuit Corporation Việt Nam Chi tiết  
Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) Chi tiết  
Công ty TNHH Cà phê Khang Việt Chi tiết  
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi tiết  
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi tiết  
Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Nam Dương Chi tiết  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI Chi tiết  
Công ty Cổ phần Quốc tế Anh văn Hội Việt Mỹ VUS Chi tiết