Các chương trình khuyến mại được Cục Xúc tiến thương mại xác nhận đăng ký thực hiện có thời gian bắt đầu thực hiện khuyến mại trong khoảng thời gian từ ngày 01 - 05/7/2020.

Các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp đăng ký thực hiện theo hình thức "Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi" trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trở lên đã được Cục Xúc tiến thương mại xác nhận có thời gian bắt đầu thực hiện khuyến mại trong khoảng từ ngày 01 - 05/7/2020. Chi tiết nội dung các chương trình khuyến mại cụ thể như sau:

Doanh nghiệp Xác nhận Sửa đổi, bổ sung
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) Chi tiết  
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chi tiết  
Công ty TNHH Monster Energy Việt Nam Chi tiết  
Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV cho người lao động nghèo tự tạo việc làm Chi tiết  
Công ty Cổ phần KNIC Chi tiết  
Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Chi tiết Chi tiết
Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng Chi tiết  
Công ty TNHH Honda Việt Nam Chi tiết  
Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A (Việt Nam) Chi tiết; Chi tiết  
Công ty Tài chính MB Shinsei Chi tiết  
Công ty TNHH Thương mại Anheuser - Busch Inbev Việt Nam Chi tiết  
Công ty TNHH Thương mại Tân Thành Chi tiết  
Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity Chi tiết