Cục Xúc tiến thương mại kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển

Ngày 6/7/2020, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Cục và đón nhận Cờ thi đua Chính phủ.

Cục XTTM được thành lập vào ngày 06 tháng 7 năm 2000 tại Quyết định số 78/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, là tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công Thương và thương hiệu theo quy định của pháp luật. Trải qua 20 năm thành lập và phát triển, Cục XTTM đã từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài, phát triển thị trường nội địa, thúc đẩy xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu thông qua các chương trình quốc gia, cụ thể là Chương trình XTTM quốc gia (nay là Chương trình cấp quốc gia về XTTM) và Chương trình Thương hiệu quốc gia. Bên cạnh các Chương trình trên, Cục XTTM đã triển khai các hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực xúc tiến thương mại đảm bảo đúng quy định pháp luật, đáp ứng đồng thời mục tiêu hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và người tham gia các chương trình khuyến mại, góp phần đảm bảo tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật nói chung cũng như trong lĩnh vực XTTM nói riêng.

Trong giai đoạn 2000 – 2019, tập thể Cục XTTM đã đạt được nhiều thành tích tiêu biểu trong công tác chuyên môn cũng như trong công tác đảng, đoàn thể, đã được Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động hạng ba năm 2009; Huân chương Lao động hạng nhất năm 2015; Cờ Thi đua Chính phủ các năm 2011, 2013; 2019; 2020 cùng các danh hiệu thi đua, khen thưởng khác do Bộ Công Thương và Bộ Quốc phòng trao tặng. Những thành tích vẻ vang đã được ghi nhận của các thế hệ Cục XTTM luôn là niềm tự hào cũng như tấm gương để thế hệ sau kế thừa và phát triển.

Với truyền thống đoàn kết, khí thế sức trẻ của tuổi 20, tập thể công chức, viên chức, người lao động Cục XTTM sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống, sự tin tưởng của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Công Thương, các tổ chức hỗ trợ XTTM của Chính phủ, phi Chính phủ và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam./.