Chương trình "Đọc tin hay, rinh quà liền tay" của Công ty TNHH Công nghệ Mạng thông tin Việt Nam từ ngày 05/11/2018 đến ngày 30/6/2019

Tên thương nhân thực hiện: Công ty TNHH Công nghệ Mạng thông tin Việt Nam

Nội dung chi tiết chương trình: Đọc tin hay, rinh quà liền tay

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ 0h ngày 05/11/2018 đến 0h ngày 30/6/2019

Địa bàn thực hiện khuyến mại: Toàn quốc