Đơn vị trực thuộc

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84) (24) 39347628

Fax: (84) (24) 39348142 / 39344260

Email: vietrade@vietrade.gov.vn

LÃNH ĐẠO CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

I. BỘ MÁY GIÚP VIỆC CỤC TRƯỞNG

VĂN PHÒNG CỤC

Điện thoại: (84) (24) 39347628

Email: vanphong@vietrade.gov.vn

Chánh Văn phòng: Trần Ngọc Hải

Điện thoại (máy lẻ): 44

Email: haitn@moit.gov.vn, haitn@vietrade.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Nhữ Đình Yên 

Điện thoại (máy lẻ): 20

Email: yennd@vietrade.gov.vn

2. PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ TÀI CHÍNH

Điện thoại: (84) (24) 39347628/ 39347627

Email: khtc@vietrade.gov.vn

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng: Phạm Tố Ninh

Điện thoại (máy lẻ): 31

Email: ninhpt@vietrade.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Ánh Hồng

Điện thoại (máy lẻ): 34

Email: hongdta@vietrade.gov.vn

3. PHÒNG CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Điện thoại: (84) (24) 39347628/39345413

Email: ptxk@vietrade.gov.vn

Trưởng phòng: Trương Thị Lan

Điện thoại (máy lẻ): 41

Email: lantt@vietrade.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Trịnh Huyền Mai

Điện thoại (máy lẻ): 40

Email: maith@vietrade.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Quý Nhân

Điện thoại (máy lẻ): 46

Email: nhannq@vietrade.gov.vn

4. PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ QUẢN LÝ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Điện thoại: (84) (24) 39347628/38264688

Email: xttm@vietrade.gov.vn

Trưởng phòng: Mai Văn Sơn

Điện thoại (máy lẻ): 50

Email: sonmv@vietrade.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Lê Anh Quân

Điện thoại (máy lẻ): 52

Email: quanla@vietrade.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Mai Hương

Điện thoại (máy lẻ): 56

Email: huongvtm@vietrade.gov.vn

5. PHÒNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Điện thoại: (84) (24) 39347628

Email: nctt@vietrade.gov.vn/ ttth@vietrade.gov.vn/ ptnl@vietrade.gov.vn.

Trưởng phòng: Tạ Mạnh Cường

Điện thoại (máy lẻ): 72

Email: cuongtm@vietrade.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Tạ Hoàng Lan

Điện thoại (máy lẻ): 76

Email: lanth@vietrade.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Vương Hoàng Phương

Điện thoại (máy lẻ): 

Email:

6. PHÒNG QUAN HỆ QUỐC TẾ

Điện thoại: (84) (24) 39347628/39348143

Email: htqt@vietrade.gov.vn

Trưởng phòng: Đào Việt Anh

Điện thoại (máy lẻ): 60

Email: anhdv@vietrade.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Bùi Việt Trường

Điện thoại (máy lẻ): 61

Email: truongbv@vietrade.gov.vn

8. TỔ CÔNG TÁC KHU VỰC PHÍA NAM CỦA CỤC XTTM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 9, 12 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84) (8) 38297282/39141837/38211020

Fax: (84) (8) 39140549

Email: hcmvietrade@vietrade.gov.vn

Phó Tổ trưởng: Bùi Hoàng Yến

Điện thoại (máy lẻ): 108

Email: yenbh@vietrade.gov.vn

9. TỔ CÔNG TÁC KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN CỦA CỤC XTTM TẠI TP. ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Phòng 304, Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Phát triển thương mại điện tử Bộ Công Thương,

Đường Cách Mạng Tháng Tám, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (84) (511) 3625755

Fax: (84) (511) 3623515

Email: vietrade_danang@vietrade.gov.vn

Chuyên viên: Bùi Xuân Lịch

Email: lichbx@vietrade.gov.vn

 II. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI:

1. TRUNG TÂM HỖ TRỢ XUẤT KHẨU (PROMOCEN)

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Cục Xúc tiến thương mại, 20 Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.39364792 Fax: 024.39364793

Email: promocen@vietrade.gov.vn

Website: www.vietradeportal.vn

Giám đốc: Bùi Quang Hưng

Điện thoại (máy lẻ): 123

Email: hungbq@vietrade.gov.vn

Phó Giám đốc: Hồ Ngọc Quân

Điện thoại (máy lẻ): 113

Email: quanhn@vietrade.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Thủy

Điện thoại (máy lẻ): 114

Email: thuynt@vietrade.gov.vn

2. TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG THƯƠNG (INVESTPROCEN)

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Cục Xúc tiến thương mại, 20 Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (84) 24 38262266

Fax: (84) 24 38262255

Email: investprocen@vietrade.gov.vn

Website: www.investvietnam.gov.vn

Giám đốc: Lê Hồng Minh

Điện thoại (máy lẻ): 108

Email: minhlh@vietrade.gov.vn

Phó Giám đốc: Đặng Minh Hằng

Điện thoại (máy lẻ): 108

Email: hangdm@vietrade.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Bá Hải

Điện thoại (máy lẻ): 108

Email: hainb@vietrade.gov.vn

3. TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - TRUYỀN HÌNH CÔNG THƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Cục Xúc tiến thương mại, 20 Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (84) (24) 38245959/22174554

Fax: (84) (24) 39361311

Email: thCT@vietrade.gov.vn;

Website: truyenhinhcongthuong.vn

Giám đốc: Trần Thành Long

Điện thoại:(84) (24) 38245959

Email: longtt@vietrade.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hà

Điện thoại:(84) (24)22174554

Email: hantt@vietrade.gov.vn

Phó Giám đốc: Đặng Minh Dũng

Điện thoại:(84) (24) 22174554

Email: dungdm@vietrade.gov.vn

4. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI(INTEC)

Địa chỉ:  Tầng 4, tòa nhà Cục Xúc tiến thương mại, 20 Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84) 24 3212.1312 / 3212.1310 / 6686.6815

Email: intec@vietrade.gov.vn

Website: intec.gov.vn

Giám đốc: Nguyễn Thị Minh Thúy

Email: minhthuy035@gmail.comthuyntm@vietrade.gov.vn; thuyntm@intec.gov.vn 

Phó Giám đốc: Nguyễn Thành Dương

Email: duongnt@vietrade.gov.vn

 5. TRUNG TÂM GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VIỆT NAM TẠI NEW YORK (VIETRADE NEW YORK)

Địa chỉ: 545 Fifth Avenue, Suite 1109

New York, NY 10017, USA

Điện thoại: (+1) 212-868-2686/2688

Fax: 212-868-2687

Email: vietrade-newyork@vietrade.gov.vn

Giám đốc: Nguyễn Mạnh Hùng

Email: hungnm@vietrade.gov.vn, hungmot8688@gmail.com

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hồng Vân

Email: vannth@vietrade.gov.vn

6. VĂN PHÒNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ TRÙNG KHÁNH, TRUNG QUỐC

Địa chỉ: No 10, 12th Floor, Fuli Haiyang Guoji Building, Beichengtian Road, Jiangbei District, Chongqing City, CHINA.

Điện thoại: (86).23.67906219;

Fax: (86). 23.67908285;

Email: trungkhanh@vietrade.gov.vn

Trưởng Văn phòng: Triệu Thúy Nga

Email: ngatt@vietrade.gov.vn

Chuyên viên: Nguyễn Tuấn Ngọc

7. VĂN PHÒNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TẠI HÀNG CHÂU, TRUNG QUỐC

Add: 258 Zhonghe zhong Road, Hangzhou City, China

Điện thoại: 0571 81026356    Fax: 0571 86915383

Trưởng Văn phòng: Vũ Tiến Hùng

Email: hungvt@moit.gov.vn

HP:  0086 13588798448

Chuyên viên: Vũ Đức Vinh

Email: vinhvd@vietrade.gov.vn