Tin tức - Sự kiện

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG   Cục Xúc tiến Thương mại là cơ quan của Chính Phủ do Thủ tướng ký quyết định thành lập để giúp Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công T...