SỔ TAY TÀI CHÍNH XANH

Tải về/Xem bản chi tiết tại SỔ TAY TÀI CHÍNH XANH

Cuốn sổ tay này nhằm mục đích cung cấp cho doanh nghiệp thông tin về các nguồn tài chính xanh ở Việt Nam, các nguồn tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như nguồn tài chính cho doanh nghiệp nữ. Ngoài ra, sổ tay chia sẻ một số thông tin cơ bản về khuôn khổ pháp lý, các chính sách hỗ trợ cũng như hiện trạng của tín dụng xanh tại thị trường Việt Nam.


Sổ tay cũng bao gồm các bước lập hồ sơ vốn vay, từ ý tưởng đến kế hoạch sử dụng và hoàn trả vốn vay ở mức độ cơ sở để doanh nghiệp có sự chuẩn bị tốt hơn trước khi gặp gỡ và đàm phán với ngân hàng và các tổ chức tài chính.
Các thông tin trong cuốn sổ tay này được thu thập từ Báo cáo nghiên cứu về Tài chính xanh do tư vấn của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) cũng như thông tin từ dự án “Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm sinh thái công bằng ở Việt Nam” do Liên minh Châu Âu – chương trình Switch Asia được cập nhật đến tháng 12/2021.


Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) là một cơ quan liên hiệp của Liên hợp quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới hỗ trợ quốc tế hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhiệm vụ của ITC là sự kết hợp giữa việc tập trung vào mở rộng các cơ hội thương mại với mục đích thúc đẩy phát triển bền vững. Chương trình Thương mại Xanh (GreentoCompete) đang hợp tác với Cục Xúc tiến Thương mại thuộc Bộ Công thương nhằm xây dựng và triển khai Trung tâm Thương mại Xanh (GreentoCompete Hub) tại Việt Nam với mục tiêu cung cấp các giải pháp tích hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc thực hiện các phương thức kinh doanh xanh./.