ẤN PHẨM

SỔ TAY TÀI CHÍNH XANH

SỔ TAY TÀI CHÍNH XANH

Cuốn sổ tay này nhằm mục đích cung cấp cho doanh nghiệp thông tin về các nguồn tài chính xanh ở Việt Nam, các nguồn tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như nguồn tài chính c...