Language: English
Định hướng phát triển kinh tế xã hội của Bà Rịa – Vũng Tàu - Phần 1 In
Thứ hai, 21 Tháng 11 2011 15:38

vung_tau_5VIETRADE - Mục tiêu tổng quát

“Phấn đấu xây dựng, phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành tỉnh công nghiệp mạnh về kinh tế biển, với hệ thống thương cảng quốc gia và quốc tế vào thời kỳ 2010 – 2015; là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch, hải sản của khu vực và cả nước; nâng cao rõ rệt chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc về quốc phòng và an ninh.”

 

Các nhiệm vụ chủ yếu

- Phát triển kinh tế – xã hội, hệ thống kết cấu hạ tầng, trong mối quan hệ qui hoạch vùng và cả nước, tạo sự phối hợp, hỗ trợ nhằm phát huy cao nhất lợi thế so sánh, tạo sự liên kết, hỗ trợ giữa các ngành và các địa phương trong toàn tỉnh, tham gia đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của VKTTĐPN và của cả nước.

 

- Ưu tiên phát triển nhanh, mạnh, vững chắc các ngành kinh tế biển, công nghiệp dầu khí, cảng biển, xây dựng, dịch vụ hàng hải, dịch vụ dầu khí, hải sản. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng kinh tế dịch vụ, thúc đẩy các ngành kinh tế có khả năng tăng đột biến trong giai đoạn tới.

 

- Đẩy mạnh quan tâm đầu tư các lĩnh vực còn khó khăn, yếu kém nhưng mang tính chiến lược, thúc đẩy nền kinh tế phát triển như: khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, các chương trình dự án nông nghiệp nông thôn có tác động trực tiếp đến ổn định đời sống nông dân … Đây là những lĩnh vực không phải đầu tư vốn nhiều nhưng tạo sức bật thúc đẩy nền kinh tế ổn định và phát triển.

 

- Tạo bước phát triển toàn diện trong cải cách hành chính, xem đây là khâu đột phá trong công tác chỉ đạo điều hành. Xây dựng bộ máy hành chính phục vụ nhân dân ngày một lớn hơn, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng bình đẳng, minh bạch, thuận lợi và ổn định; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tạo điều kiện để mọi tổ chức và cá nhân được tự do trong mọi hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội phù hợp với quy định của pháp luật.

vung_tau_5

- Huy động các nguồn vốn đầu tư  phát triển của toàn xã hội, tiếp tục xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế theo hướng hiện đại; hoàn thiện hạ tầng các khu đô thị. Quản lý tốt tài nguyên, môi trường, sử dụng đất có hiệu quả; quản lý qui hoạch xây dựng kiến trúc đô thị, nông thôn theo hướng phát triển bền vững. Nâng mức sống nhân dân, cơ bản hoàn thành chương trình xóa đói, giảm nghèo; giải quyết cơ bản các vấn đề xã hội bức xúc như: việc làm, nhà ở cho người thu nhập thấp, tệ nạn ma túy, mại dâm… tạo điều kiện để kinh tế – xã hội phát triển bền vững.

 

- Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững chính trị ổn định, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm nguy hiểm và các tệ nạn xã hội. Đảm bảo kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng an ninh trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

Định hướng và các giải pháp phát triển các lĩnh vực

Về kinh tế

Công nghiệp:

- Tập trung đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng để đưa tỷ lệ lấp đầy 80 – 100% diện tích cho thuê đất tại 7 KCN đã được thành lập.

- Thành lập mới một số KCN, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ kỹ thuật cao: công nghiệp dầu khí, cảng biển; công nghiệp bổ trợ để hỗ trợ cho các dự án lớn của quốc gia và đầu tư nước ngoài.

Định hướng phát triển:

- Ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp tỉnh có lợi thế như: công nghiệp khai thác và chế biến dầu và khí đốt, sản xuất điện và phân đạm, đóng sửa tàu thuyền, chế biến hải sản, sản xuất vật liệu xây dựng…

- Hình thành các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở một số huyện, thị xã, thành phố để thu hút đầu tư các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Khuyến khích phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến, gia công, lắp ráp sản phẩm… với công nghiệp tiên tiến, không gây ô nhiễm, sử dụng nhiều lao động tại chỗ, và từng bước công nghiệp hóa nông thôn.

Giải pháp thực hiện:

- Đầu tư hoàn chỉnh các KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ I, phần bên ngoài hàng rào các KCN, cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp bằng nguồn vốn ngân sách.

- Tăng cường công tác xúc tiến thu hút đầu tư

- Xúc tiến việc cấp phép 4 KCN mới: Kim Dinh, Long Hương, Ngãi Giao và KCN lọc hóa dầu Long Sơn.

- Đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải, chất rắn trong KCN.

- Triển khai thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu dân cư và các công trình phúc lợi công cộng để giải quyết vấn đề nhà ở và sinh hoạt cho công nhân lao động trong các KCN.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo gắn với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong các KCN.

 

Hệ thống cảng biển:

Định hướng phát triển:

- Tập trung phát triển đồng bộ hệ thống cụm cảng Thị Vải – Cái Mép.

Giải pháp thực hiện:

- Tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện đầu tư các dự án lớn của Trung ương như: cảng quốc tế Thị Vải – Cái Mép (bến tổng hợp) dài 600m; Cảng quốc tế Thị Vải – Cái Mép (bến Container Cái Mép hạ) dài 600m; Cảng Thương mại – dịch vụ dầu khí tại Bến Đầm 160m, bến Container Cái Mép thượng (Tân Cảng) dài 600m, cảng Sài Gòn tại Cái Mép (Container) và Thị Vải (tổng hợp) dài 1.200m, cầu cảng nhà máy đóng tàu Ba Son tại Cái Mép dài 700m.Tin liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn:

 
© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox