Language: English
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 - Phần 3 In
Thứ ba, 22 Tháng 11 2011 16:30

quyhoachtongthekiengiangVIETRADE - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Định hướng phát triển các ngành và sản phẩm chủ lực

- Các ngành, lĩnh vực xã hội

+ Dân số: Phát triển dân số trên cơ sở hạ thấp tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên; đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống ngày càng tăng, đạt mục tiêu dân số đề ra.

+ Lao động việc làm: Cơ cấu lao động trong các khu vực nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp xây dựng và dịch vụ tương ứng là 48,6%; 18,8%; 32,6%, vào năm 2015 và 37,7%; 22,4%; 39,8% vào năm 2020. Phấn đấu tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2015 đạt 50,3%, năm 2020 tỷ lệ đạt khoảng 66,6%. Giải quyết việc làm cho khoảng 32.000 lao động/năm ở thời kỳ 2011-2015 và 38.000 lao động/năm ở thời kỳ 2016-2020.

 

+ Giáo dục–đào tạo: Phát triển nhanh giáo dục mầm non và giáo dục PTTH nhằm thực hiện mục tiêu phổ cập mẫu giáo cho trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục THPT. Tỷ lệ huy động đi nhà trẻ đạt 10% năm 2015, và 25% năm 2020. Tỷ lệ huy động mẫu giáo đạt 60% năm 2015 và 85% năm 2020. Tỷ lệ học sinh tiểu học đến trường đạt 97% năm 2015 và 98% năm 2020. Tỷ lệ học sinh trung học cơ sở đến trường đạt 90% năm 2015 và 95% năm 2020. Tỷ lệ học sinh trung học phổ thông đến trường đạt 60% năm 2015 và 85% năm 2020. Ngành giáo dục giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Phấn đấu đạt chuẩn phổ cập trung học phổ thông và phổ cập mẫu giáo cho trẻ 5 tuổi vào năm 2018. Nâng cấp mở rộng hệ thống mạng lưới đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh gồm: Trường Đại học Kiên Giang, trường cao đẳng cộng đồng, trường cao đẳng y tế, trường cao đẳng kinh tế-kỹ thuật, cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề du lịch và dịch vụ tại Phú Quốc, 4 trung tâm dạy nghề tại 4 khu vực và 14 trung tâm hướng nghiệp dạy nghề tại 14 huyện, thị, thành phố.

 

+ Y tế, chăm sóc sức khỏe: Thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Nâng cao hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, phòng ngừa, khống chế có hiệu quả các loại dịch bệnh, đảm bảo mọi người dân đều được cung cấp dịch vụ y tế cơ bản, được tiếp cận sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ quản lý ngành để nâng số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế tăng từ 74,0% năm 2008 lên 100,0% năm 2015. Củng cố kiện toàn, nâng cấp, đầu tư mới các trung tâm y tế thuộc hệ thống y tế dự phòng. Đầu tư xây dựng mới bệnh viện đa khoa vùng, trung tâm y học hạt nhân và xạ trị khu vực, một số bệnh viện chuyên khoa. Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh, y học cổ truyền, các bệnh viện tuyến huyện. Khuyến khích xã hội hóa các loại hình đầu tư phát triển các loại hình bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, viện điều dưỡng–phục hồi chức năng, phòng khám đa khoa, chuyên khoa.

 

+ Văn hóa–thể dục, thể thao:quyhoachtongthekiengiang9

Văn hóa: Tăng cường hoạt động văn hóa, thể dục thể thao kết hợp với phát triển kinh tế và xã hội, nâng cao mức sống nhân dân. Tăng cường quản lý và bài trừ văn hóa phẩm đồi trụy, thực hiện nếp sống văn minh. Phấn đấu nâng tỷ lệ gia đình văn hóa, từ 89,5% vào năm 2015 lên 98% vào năm 2020. Tiếp tục xây dựng và phát triển 6 loại hình văn hóa: nghệ thuật, điện ảnh, thư viện, bảo tàng, di tích, triển lãm và thông tin lưu động. Tập trung xây dựng các thiết chế văn hóa, năm 2010 có 100% xã phường hoàn thành qui hoạch, 30% có trung tâm văn hóa thể thao. Đến năm 2015 có khoảng 50% và đến năm 2020 có khoảng 100% số xã có trung tâm văn hóa-thể thao. Tăng cường đầu tư tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa: bảo tàng tỉnh, nhà tù Phú Quốc, di tích U Minh Thượng, di tích Hòn Đất và các di tích khác. Thể dục- thể thao: Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển rộng rãi. Phấn đấu đến năm 2015 có 60% và 2020 có 70% xã, phường có cơ sở vật chất TDTT. Số người tập luyện TDTT thường xuyên đến năm 2015 đạt 25% và đến năm 2020 đạt 30%. Số gia đình thể thao 22% vào năm 2015 và đến năm 2020 đạt 25-27%. Phát triển tốt hệ thống thể thao thành tích cao, xác định thêm các môn thể thao trọng điểm.

 

- Hệ thống kết cấu hạ tầng

Đầu tư hệ thống đê biển, công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông–lâm–thủy sản, kết hợp với xây dựng giao thông nông thôn hoàn chỉnh và đồng bộ.

 

+ Phát triển hệ thống giao thông: Đến năm 2015, tiếp tục đầu tư nâng cấp đồng bộ hệ thống cầu và đường, ở các tuyến quốc lộ, hệ thống đường tỉnh, đường tuần tra biên giới. Hoàn thành bê tông nhựa hóa 100% đường đô thị ở TP. Rạch Giá, thị xã Hà Tiên, đô thị đảo Phú Quốc. Xây dựng mới cảng Hòn Chông, Bãi Nò, cảng nước sâu Nam Du, Kiên Lương,... Đến năm 2015 phấn đấu các chỉ tiêu số xã trong đất liền được nhựa hóa hoặc bêtông hóa đạt 100%. Đến năm 2020, chỉnh trang, hiện đại hóa mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh, hoàn thành Đường Hồ Chí Minh. Hoàn thiện các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh, hệ thống đường trên đảo Phú Quốc theo Quyết định 178/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đầu tư hệ thống cảng biển gồm: Cảng An Thới; cảng Vịnh Đầm; cảng Dương Đông; cảng Mũi Đất Đỏ; cảng nước sâu Nam Du và 3 cảng nhỏ tại Kiên Lương; nâng cấp cảng Hòn Chông; cảng Bãi Nò,… Đẩy nhanh đầu tư cảng hàng không quốc tế Dương Tơ, tiếp tục đầu tư mở rộng sân bay Rạch Giá.

 

+ Phát triển hệ thống cấp điện, cấp thoát nước:

Hệ thống cấp điện: Xây dựng mới nhà máy điện than tại Kiên Lương. Xúc tiến đầu tư nhà máy điện than ở Phú Quốc; xây dựng đường cáp ngầm đưa điện lưới quốc gia từ đất liền ra đảo Phú Quốc. Đầu tư 330km đường dây 220kV, 111,7km đường dây 110kV, đầu tư các trạm biến áp, đường dây hạ thế. Hệ thống cấp, thoát nước: Đầu tư hệ thống cấp thoát nước đô thị và nông thôn đáp ứng yêu cầu nước cho sản xuất và sinh hoạt.

 

- Bảo vệ môi trườngquyhoachtongthekiengiang5

Tăng cường bảo vệ và cải thiện môi trường đảm bảo phát triển bền vững, bảo vệ và phục hồi đa dạng rừng đồi núi, rừng ngập mặn, rạn san hô. Đẩy mạnh công tác  quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng cứu kịp thời sự cố biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

 

- Kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với an ninh-quốc phòng

Tập trung phát triển kinh tế-xã hội, kết hợp có hiệu quả với nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng an ninh đảm bảo cho nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển và khu vực đất liền; phát triển kinh tế-xã hội gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng các khu vực, các tuyến phòng thủ vững chắc, bố trí sắp xếp ổn định dân cư trên các tuyến biên giới xây dựng địa bàn trọng điểm và củng cố quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước. Triển khai, thực hiện có hiệu quả đề án “Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị góp phần phát triển kinh tế-xã, hội tăng cường quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”. Thường xuyên bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tổ chức. Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng–an ninh và xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc.Tin liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn:

 
© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox