TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI (INTEC)

Nhằm đổi mới phương thức và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, ngày 20 tháng 8 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 5889/QĐ-BCT về việc thành lập Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại (INTEC) trực thuộc Cục Xúc tiến thương mại để thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại. Một số dịch vụ của Trung tâm:

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI:

Kinh doanh, thương mại điện tử B2B, B2C (E-Business, E-Commerce)

Đào tạo trực tuyến (E-Learning)

Hội nghị truyền hình (Webinar)

Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN:

Tư vấn, thiết kế, xây dựng website

Cho thuê website

Dịch vụ hosting

Dịch vụ internet kênh thuê riêng

TỔ CHỨC THAM GIA CÁC SỰ KIỆN THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN:

Sự kiện về công nghệ thông tin, game online

Sự kiện quảng bá nền tảng công nghệ thông tin cho thương mại điện tử

Sự kiên công nghệ thông tin, thương mại điện tử

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CNTT XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI (INTEC)
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84) 4 3212.1312 / 3212.1310 / 6686.6815
Email: intec@vietrade.gov.vn
Website: intec.gov.vn