DANH SÁCH HỘI CHỢ - TRIỂN LÃM

Danh sách hội chợ - triễn lãm do các Sở Công Thương xác nhận

Hội chợ - triễn lãm tiêu biểu tại nước ngoài

Trade fair & Exhibition in Vietnam

年博览会名单  

Liên hệ:

P. Quản lý Xúc tiến thương mại

Điện thoại: (84) (4) 38264688

Email: xttm@vietrade.gov.vn