CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM

Mời đăng ký tham gia Chương trình

Hoạt động

Sự kiện

Danh sách 97 doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2018

FAQs (Câu hỏi thường gặp)

 

Thông tin liên hệ:

Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia
Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương
Địa chỉ:20 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel:+84 24 39347628 (ext. 70, 72, 76, 77)
Email:thqg@vietrade.gov.vn, ptnl@vietrade.gov.vn
Fanpage:www.facebook.com/thqgvietnam

 

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam (THQG) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003, giao Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ, Ngành triển khai.

Mục tiêu của Chương trình: Xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ với chất lượng cao, tăng niềm tự hào và sức hấp dẫn của đất nước và con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đặc điểm chính của Chương trình:

 

Biểu trưng Chương trình

Cơ cấu tổ chức 

 Hoạt động của Chương trình