CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NÂNG CAO NĂNG LỰC THIẾT KẾ, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

Chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm” do Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương thực hiện trong khuôn khổ của Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia, với sự hợp tác của các tổ chức trong và ngoài nước.

Để triển khai Chương trình, Cục Xúc tiến thương mại, đại diện cho Việt Nam, đã tích cực tham gia các hoạt động trong Chương trình hợp tác thiết kế Châu Á (Asia Design Sharing) do Hàn Quốc khởi xướng từ năm 2010 và tăng cường hợp tác với các tổ chức hỗ trợ thiết kế tại các quốc gia và khu vực trên thế giới.

1. MỤC TIÊU
- Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, các nhà thiết kế và cộng đồng xã hội về công tác thiết kế, phát triển sản phẩm;
- Nâng cao trình độ, kỹ năng về thiết kế, phát triển sản phẩm cho các doanh nghiệp, các nhà thiết kế, phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp;
- Tạo môi trường quy tụ, giao lưu học hỏi giữa các các nhà thiết kế, các doanh nghiệp quan tâm tới thiết kế; tăng cường kết nối giữa các nhà thiết kế, các doanh nghiệp thiết kế với các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu.

2. ĐỐI TÁC PHỐI HỢP
- Viện Xúc tiến thiết kế Hàn Quốc (KIDP)
- Trung tâm ASEAN – Hàn quốc (AKC)
- Hội đồng Thiết kế Malaysia (MRM)
- Trung tâm Triển lãm và Phái đoàn thương mại Quốc tế Philippines (CITEM)
- Trung tâm Thiết kế và Phát triển sản phẩm Philippines (DCP)
- Cục Xúc tiến thương mại Quốc tế Thái Lan (DITP)
- Trung tâm Sáng tạo và Thiết kế Thái Lan (TCDC)
- Văn phòng Khu vực London – Bộ Thương mại quốc tế Anh (London DIT)
- Hội đồng Anh (BC)
- Hiệp hội Thiết kế mẫu và Sáng tạo mỹ thuật Việt Nam (VDAS)

3. NỘI DUNG
Hàng năm Chương trình hỗ trợ hàng nghìn lượt doanh nghiệp trên cả nước với các hoạt động như:
- Tổ chức các hội thảo, hội nghị nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của thiết kế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
- Tổ chức các khóa đào tạo, phổ biến kiến thức và tư vấn về thiết kế, phát triển sản phẩm;
- Thuê chuyên gia tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, cải tiến thiết kế, phát triển sản phẩm (thiết kế thương hiệu, bao bì, sản phẩm…);
- Các hoạt động giao lưu, kết nối nhằm chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà thiết kế trong và ngoài nước; Các hoạt động giao thương, kết nối giữa nhà thiết kế với doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu Việt Nam;
- Các hoạt động quảng bá về thiết kế.

Trang thông tin chương trình: www.facebook.com/VietnamDesignSharing

LOGO Chương trình

Thông tin liên hệ:
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
Địa chỉ: Tầng 4, Số 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84) 4 3934 8145
Email: nctt@vietrade.gov.vn
Website: www.vietrade.gov.vn

Hình ảnh một số hoạt động liên quan đến chương trình