VIETRADE NEW YORK - Báo cáo hoạt động 6 tháng 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

I. Tình hình kinh tế- thương mại quốc tế của Hoa Kỳ

1.Tình hình thương mại Hoa Kỳ tháng 4/2017   

- Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trong tháng 4 giảm xuống còn $190 tỷ từ $191.5 tỷ trong tháng 3. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa đạt $126.9 tỷ, giảm từ $127.5 tỷ trong tháng 3. Dịch vụ đạt $64 tỷ, tăng 0.1 tỷ so với tháng 3.

- Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ trong tháng 4 tăng lên đến $238.6 tỷ tử $236.7 tỷ trong tháng 3.

- Thâm hụt thương mại đối với hàng hóa là $68.4 tỷ, tăng từ $66.1 tỷ trong tháng 3. Với dịch vụ thặng dư $20 tỷ nhưng giảm so với mức thặng dư tháng 3.

2. Tình hình thương mại của Hoa Kỳ 4 tháng/2017

Tổng xuất nhập khẩu (hàng hóa) của Mỹ 4 tháng 2017 đạt 1,281.104 triệu USD, tăng 8,1% (tương đương $96 tỷ) so với 4 tháng 2016 (1,185.050 triệu USD).

Thâm hụt thương mại tăng 9.5% so với 4 tháng đầu năm 2016 từ -$241,7 tỷ (2016) lên -$264,7 (2017).

Như vậy, theo số liệu thống kê những tháng đầu năm 2017 thì tổng thương mại quốc tế của Mỹ tăng. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu gì cho thấy tác dụng tích cực từ các chính sách mới nhằm giảm thâm hụt cán cân thương mại quốc tế.

2017 : Thương mại hàng hóa của Mỹ với thế giới

NOTE: All figures are in millions of U.S. dollars on a nominal basis, not seasonally adjusted unless otherwise specified. Details may not equal totals due to rounding. Table reflects only those months for which there was trade.

Tháng

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Cán cân

Tháng 1/2017

127,130.9

195,351.7

-68,220.8

Tháng 2/ 2017

127,438.2

191,832.9

-64,394.6

Tháng 3/ 2017

127,013.1

191,936.6

-64,923.4

Tháng 4/ 2017

126,631.4

193,769.3

-67,138.0

Tổng  2017 (đến kỳ)

508,213.7

772,890.5

-264,676.9

Tổng 2016

471,684.8

713,365.7

- 241,680.9

2016 : Thương mại hàng hóa của Mỹ với thế giới

NOTE: All figures are in millions of U.S. dollars on a nominal basis, not seasonally adjusted unless otherwise specified. Details may not equal totals due to rounding. Table reflects only those months for which there was trade.

Tháng

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Cán cân

Tháng 1/ 2016

116,209.6

179,116.7

-62,907.2

Tháng 2/ 2016

118,692.3

182,966.9

-64,274.6

Tháng 3/ 2016

117,603.6

174,256.4

-56,652.8

Tháng 4/ 2016

119,179.3

177,025.7

-57,846.4

Thasng5/ 2016

119,467.3

180,263.1

-60,795.9

Tháng 6/2016

120,392.4

184,097.0

-63,704.6

Tháng 7/ 2016

122,011.3

183,125.2

-61,114.0

Tháng 8/2016

123,537.6

183,573.4

-60,035.8

Tháng 9/ 2016

124,282.1

182,637.6

-58,355.5

Tháng 10/2016

122,360.9

184,350.2

-61,989.3

Tháng 11/2016

121,204.5

186,884.5

-65,680.0

Tháng 12/2016

126,069.9

189,508.1

-63,438.2

Tổng 2016

1,451,010.7

2,187,804.9

-736,794.2

 1.Tình hình thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê Hoa Kỳ, thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Mỹ tăng 15,97%, từ 45,06 tỷ đô la của năm 2015 lên 52,26 tỷ đô la trong năm 2016.

Tính đến hết năm 2016 Việt Nam đứng thứ 16 trong số các đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ. Các cảng hàng đầu cho việc xuất nhập khẩu giữa 2 quốc gia tại Mỹ lần lượt là Los Angeles (1), New York City (2), Chicago (3), Seattle (4) và Dallas (5). 5 cảng này hiện chiếm 63,35% thương mại 2 chiều Việt – Mỹ, trong khi đó con số của năm 2015 là 63,14%

2. Tình hình thương mại tháng 4 và 4 tháng/2017

Thương mại 2 chiều Việt Nam- Hoa Kỳ tháng 4 đạt $4.628.5 triệu, tăng 21.9% so tháng 3 ($3.794.6). Trong đó xuất khẩu từ Mỹ sang Việt Nam đạt $676.6 triệu, nhập khẩu từ Việt Nam đạt $3,951.9 triệu.

4 tháng 2017, Tổng thương mại 2 chiều đạt 16,883.5 triệu, tăng 9.5% so  tháng 4/2016 ($15.412 triệu). Trong đó, xuất khẩu từ Mỹ sang Việt Nam đạt $2.740.4 triệu, tăng 10% so cùng kỳ 2016 (2.490.5 triệu); nhập khẩu từ Việt Nam đạt $14.143 triệu, tăng 9.4% so  cùng kỳ 2016 ($12.921 triệu).

Nhìn chung, cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ trong những tháng đầu tiên của năm 2017 không có nhiều thay đổi so với năm vừa qua. Các nhóm hàng chủ yếu vẫn duy trì mức độ tăng trưởng ổn định như các thiết bị điện, âm thanh, thu thanh, dệt may, giầy dép, đồ gỗ, túi ví da...

2017 : Thương mại hàng hóa của Mỹ với Việt Nam

NOTE: All figures are in millions of U.S. dollars on a nominal basis, not seasonally adjusted unless otherwise specified. Details may not equal totals due to rounding. Table reflects only those months for which there was trade.

Tháng

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Cán cân

Tháng 1/ 2017

653.7

3,973.4

-3,319.7

Tháng 2/2017

697.0

3,136.4

-2,439.5

Tháng 3/ 2017

713.2

3,081.4

-2,368.2

Tháng 4/ 2017

676.6

3,951.9

-3,275.3

Tổng  2017 (đến kỳ)

2,740.4

14,143.1

-11,402.7

Tổng  2016

2,490.5

12,921.5

-10,431.0

(nguồn US Census)

2016 : Thương mại hàng hóa của Mỹ với Việt Nam

NOTE: All figures are in millions of U.S. dollars on a nominal basis, not seasonally adjusted unless otherwise specified. Details may not equal totals due to rounding. Table reflects only those months for which there was trade.

Month

Exports

Imports

Balance

January 2016

621.1

3,168.9

-2,547.7

February 2016

512.3

3,448.0

-2,935.7

March 2016

601.9

3,309.0

-2,707.1

April 2016

755.2

2,995.6

-2,240.4

May 2016

716.0

3,251.0

-2,534.9

June 2016

931.6

3,955.1

-3,023.5

July 2016

1,075.5

3,533.0

-2,457.5

August 2016

1,063.3

3,959.3

-2,895.9

September 2016

981.0

3,449.3

-2,468.3

October 2016

1,128.7

3,692.4

-2,563.7

November 2016

1,014.2

4,022.7

-3,008.5

December 2016

699.6

3,314.7

-2,615.1

TOTAL 2016

10,100.4

42,098.8

-31,998

 Top 15 quốc gia hàng đầu về quan hệ ngoại thương với Mỹ

- Canada, Trung Quốc và Mexico vẫn là 3 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ chiếm tỷ trọng ngoại thương lần lượt là 15.2%, 15%, 14.5%.

- Về xuất khẩu của Mỹ, Canada là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm 18.1%, tiếp đến là Mexico (15.6%) và Trung Quốc (7.9%).

- Về nhập khẩu của Mỹ, Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất chiếm 19.8% ($579.5); Việt Nam đứng thứ 12/15, đạt $14.1 triệu (chiếm 1.9%).

- Về thâm hụt thương mại: Trung Quốc chiếm vị trí số 1 với mức thâm hụt $106.5 triệu. Việt Nam đứng thứ 6/15 với mức thâm hụt là -$11.4 triệu.

(số liệu tháng 4/2017)

III. Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 

 1. Về nhiệm vụ chung

           Trong tháng 6 tháng đầu năm 2017, Vietrade New York phối hợp, tham gia cùng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ thực hiện các nhiệm vụ chung, tổ chức Tết Cộng đồng 2017; tiếp đón các đoàn công tác từ các bộ ngành trong nước, trong đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công đón tiếp đoàn Thủ tướng Chính phủ thăm chính thức Hoa Kỳ từ 29 tháng 5 đến 1 tháng 6 năm 2017.

 1. Hoạt động xúc tiến thương mại

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động xúc tiến thương mại phát triển sôi động. Thông qua số lượng giao dịch hàng ngày, thư trao đổi công việc cho thấy mức độ quan tâm và nhu cầu tìm hiểu thị trường, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp 2 nước tăng hơn nhiều so năm 2016.

2.1. Công tác thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

Kết quả trao đổi và cung cấp thông tin xúc tiến thương mại, đối tác kinh doanh qua hệ thống thương mại điện tử của Bộ Công Thương, tính đến thời điểm 30/5/2017 đã có 11.722 lượt doanh nghiệp truy cập thông tin của Vietrade New York. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2017 có 3.515 lượt doanh nghiệp truy cập thông tin theo các ngành hàng: đồ gỗ nội thất (1.033 lượt DN truy cập), nông sản (1.033), ngành hàng khác (502). Đã có hàng chục doanh nghiệp Việt Nam liên hệ với Vietrade New York đề nghị giới thiệu sản phẩm và hỗ trợ kết nối đối tác kinh doanh.

2.2. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Vietrade New York đã thực hiện hàng chục cuộc tiếp xúc, gặp gỡ trực tiếp các đối tác.

Tháng 1/2017, VIETRADE NEW YORK đã bàn thảo với công ty Master Chef PR về nhập khẩu trang thiết bị khách sạn, xây dựng chương trình làm việc cho Master Chef vào Việt Nam tiếp xúc doanh nghiệp.

Làm việc với công ty Sawyer Design Vision về sản xuất handbag và ví da tại Việt Nam.

Tháng 2/2017, Vietrade NY kết nối giới thiệu đối tác cung cấp sản phẩm thịt bò cho chuỗi siêu thị Vingroup.

Từ 10-15/3/2017, Vietrade đón tiếp, làm việc và hỗ trợ đoàn doanh nghiệp Xúc tiến thương mại ngành chè Việt Nam, tham gia các hoạt động của đoàn. Chủ trì tổ chức buổi hội thảo giới thiệu các sản phẩm chè Việt Nam, trong đó có hai thương hiệu được giải thưởng Vàng và Bạc tại Canada năm 2016 là Chè Hà Thái và Chè Tôm Nõn. Tại hội thảo này, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc đã tham dự và phát biểu tại hội nghị.

Phối hợp với Cơ quan Thường trú Đài truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tại New York đưa tin hình, bài viết quảng bá sản phẩm chè Việt Nam trên VTV1 và Vietnam News (TTX Việt Nam).

Ngày 12-13/3, gặp và làm việc với công ty Ravi Kroesen tại New Jersey,  Công ty HARNEY & SON tại New York. Hai công ty này đã xác nhận sẽ liên hệ với Công ty Hà Thái, MTV Thế Hệ Mới Chè Phú Hộ để nhập khẩu chè.

Ngày 14/3, làm việc với Hiệp hội Chè Hoa Kỳ tại New York. Gặp và trao đổi với Chủ tịch Hiệp hội Chè Hoa Kỳ về triển vọng phát triển sản phẩm chè Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ. Trao đổi với Ông Damian Felchlin, Đại diện Thương mại Cơ quan XTTM- Đầu tư Thụy Sĩ về công tác xúc tiến thương mại.

Hỗ trợ công ty EIMSKIP VIETNAM CO., LTD. giải quyết tranh chấp hợp đồng với công ty của Mỹ về xuất khẩu thủy sản.

Tháng 5/2017, Vietrade New York hỗ trợ, kết nối cho Tập đoàn Pocas, Hoa Kỳ vào Việt Nam tìm hiểu thị trường, gặp gỡ các đối tác nhập khẩu sản phẩm nông sản. Pocas Cop. đã làm việc với 6 doanh nghiệp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận nhập khẩu sản phẩm thanh long sấy khô, nghiên cứu phương án nhập khẩu thanh long tươi của Việt Nam. Pocas Cop đánh giá cao sự hỗ trợ của Vietrade New York, ghi nhận Việt Nam là đối tác chính đối với sản phẩm nông sản nhập khẩu và sẽ tiếp tục đàm phán với các đối tác Việt Nam hợp tác kinh doanh.

Tháng 6/2017, Vietrade New York phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức hội thảo về "Vệ sinh an toàn thực phẩm" đối với sản phẩm nông sản nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ; thu xếp chương trình làm việc và hỗ trợ công ty Master Chef PR vào Việt Nam gặp gỡ đối tác sản xuất thiết bị khách sạn, nhà hàng.

2.3. Hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm

Ngày 17/3/2017, tham dự Lễ hội Coffee and Tea Festival tại New York.

Ngày 18/3/2017, Vietrade NY tham dự Hộ chợ Thủy sản Boston, gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam, VASEP trao đổi thông tin, nhu cầu của doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại.

Tháng 5/2017, Vietrade New York tham gia chuỗi sự kiện quảng bá sản phẩm nông sản Việt Nam: tham dự Tuần Thương mại New York (World Trade Week 2017); trưng bày sản giới thiệu phẩm chè, cà phê Việt Nam tại Lễ hội Di sản văn hóa Châu Á- Thái Bình Dương tại Sullfokl, Long Island, New York; trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông sản Việt Nam tại Du Salon Coffe và hội chợ Bazzar tại trụ sở Liên hợp quốc.

Việc tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại nêu trên nhằm nắm bắt tình hình thị trường, sự đa dạng sản phẩm, thị hiếu tiêu dùng của thị trường Hoa Kỳ làm cơ sở cho việc tham mưu, tư vấn doanh nghiệp. Những hoạt động xúc tiến thương mại vừa qua tuy quy mô không lớn nhưng là cơ hội rất tốt gửi đến khách tham quan và đại sứ của 193 quốc gia tại Liên hợp quốc hình ảnh tích cực về sản phẩm nông sản Việt Nam.

 1. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
 2. Tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại do các cơ quan Xúc tiến thương mại tại New York tổ chức.
 3. Duy trì thường xuyên kênh liên lạc với cộng đồng doanh nghiệp.
 4. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cam kết doanh nghiệp hai bên đã thỏa thuận qua các chuyến công tác tại Việt Nam và Hoa Kỳ.
 5. Gặp gỡ các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng vận động bạn tham dự Food Expo 2017 tại Việt Nam.
 6. Cung cấp thông tin đối tác, thị trường, những thay đổi về cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động kinh tế - thương mại.
 7. Phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư, dự kiến trong tháng 9/2017 tại New York.
 8. Hỗ trợ đoàn doanh nghiệp tham dự hội chợ Private Lable tại Chicago vào tháng 11/2017.
 9. Phối hợp tổ chức đoàn công tác xúc tiến thương mại của VCCI, dự kiến trong tháng 11/2017.
 10. Đánh giá tình hình, kiến nghị

Quan hệ thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ năm 2017 vẫn duy trì được mức tăng trưởng, nhưng ít có khả năng đột biến như những năm vừa qua. Tuy nhiên, đã xuất hiện những lo ngại xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ của Việt Nam sẽ bị sụt giảm và chững lại trong năm 2017 do những diễn biến mới trên chính trường nước Mỹ.

 1. Chủ nghĩa bảo hộ thương mại nội địa và xu hướng xa rời các cam kết quốc tế của chính quyền Mỹ hiện nay, thể hiện không chỉ ở tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, mà thực tế Tổng thống Trump đã ký ban hành một loạt các Sắc lệnh nhằm bảo hộ sản xuất trong nước, cân bằng cán cân thương mại của Hoa Kỳ (xem sét việc áp thuế chống bán phá giá đối với một số nước có thâm hụt thương mại với Mỹ, áp thuế biên giới...)
 2. Tuy nhiên, các biện pháp được Tổng thống D. Trump tiến hành cho đến nay được cho là tập trung chủ yếu vào một số nước có thâm hụt thương mại lớn với Mỹ như Trung Quốc ($347,8 tỷ/578,6 tổng thương mại), Nhật Bản ($64.9 tỷ/$195 tỷ), Đức (64,8 tỷ/$163 tỷ), Mexico ($63 tỷ/$525 tỷ), Ireland ($35.9 tỷ). Việt Nam đứng thứ 5 trong những quốc gia nhập siêu của Mỹ ($32 tỷ/ $52 tỷ).
 3. Đối với Việt Nam, mặc dù thương mại với Mỹ tăng trưởng đều qua các năm, nhưng chỉ chiếm gần 1% thương mại quốc tế của Mỹ ($53 tỷ/2016). So với các nước trong nhóm Top 15 quốc gia thương mại hàng đầu thì chưa đủ lớn để Mỹ phải đặt lên bàn nghị sự. Hơn nữa, cơ cấu thương mại hai nước có xu hướng bổ sung cho nhau, ít có sự cạnh tranh trực tiếp, đặc biệt là các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu.
 4. Xung đột thương mại có thể xảy ra giữa Trung Quốc và Mỹ, điều này đồng nghĩa với việc nhiều sản phẩm của Trung Quốc sẽ mất lợi thế cạnh tranh. Đây là cơ hội cho sản phẩm của Việt Nam thế chỗ nếu các doanh nghiệp có sự chuẩn bị tốt ngay từ bây giờ. Tuy nhiên, động thái gần đây nhất đó là chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lại cho thấy những tuyên bố gay gắt trước đây của ông Trump về quan hệ thương mại với Trung Quốc không hẳn là như vậy.
 5.  Chưa có dấu hiệu suy giảm thương mại do tác động của các chính sách mới của Hoa Kỳ. Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê Hoa Kỳ, thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Mỹ năm 2016 tăng 15,97%, từ 45,06 tỷ đô la lên 52,26 tỷ đô la.

          4 tháng 2017, Tổng thương mại 2 chiều đạt 16,883.5 triệu, tăng 9.5% so 4 tháng 2016 ($15.412 triệu). Trong đó, xuất khẩu từ Mỹ sang Việt Nam đạt $2.740.4 triệu, tăng 10% so cùng kỳ 2016 (2.490.5 triệu); nhập khẩu từ Việt Nam đạt $14.143 triệu, tăng 9.4% so  cùng kỳ 2016 ($12.921 triệu).

 1. Một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ khó có khả năng tăng trưởng cao (như dệt may, giày dép, thủy sản) nhưng vẫn duy trì mức tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2017. Cụ thể: Giày da tăng khoảng 18,6% so với cùng kỳ năm 2016 (đạt 521 triệu USD/tháng 1-2017); Nông sản  như hạt điều, cà phê, chè, hạt tiêu đều tăng ở mức tương đối cao (80%, 61%, 12%).

Từ những đánh giá trên, có thể dự đoán năm 2017, thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ vẫn duy trì được nhịp độ tăng trưởng. Tỷ trọng thương mại có thể sẽ thay đổi theo chiều hướng gia tăng xuất khẩu từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự thay đổi này không thể một sớm một chiều mà cần phải có thời gian đủ để các công ty Mỹ khôi phục sản xuất nội địa. Đó là chưa kể đến những bài toán về sức cạnh tranh của hàng hóa Mỹ khi giá nhân công tại Mỹ quá cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích người tiêu dùng.

Mặc dù rút khỏi một số hiệp định đã ký, nhưng muốn hay không Hoa Kỳ không thể chơi luật riêng mà phải tuân thủ các cam kết quốc tế mà Hoa Kỳ là thành viên, hoặc chí ít cũng phải có thời gian để rà soát, điều tra nếu muốn áp dụng biện pháp phòng vệ như ông Trump từng tuyên bố. Giành lại việc làm cho người dân Mỹ, đòi hỏi sự công bằng trong quan hệ thương mại là chính đáng, nhưng những biện pháp mà ông Trump đưa ra vừa qua chưa có tính thuyết phục. Dư luận vẫn hoài nghi về tính chắc chắn của chính sách đối nội, đối ngoại, kinh tế của chính quyền Donald Trump. Hơn thế nữa, vì lợi ích của mình, Hoa Kỳ sẽ phải cân nhắc kỹ cái được cái mất, không dễ gì để mất vị trí dẫn dắt trên nhiều bình diện, nhất là lĩnh vực kinh tế- thương mại.

Kiến nghị

Tình hình thực tế cho thấy quan hệ kinh tế- thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ sẽ có những chuyển biến, về cơ bản là thuận lợi. Đặc biệt, kết quả chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Việt Nam tới Hoa Kỳ tháng 6 vừa qua đã tạo sung lực, niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh chính trường Mỹ nói chung, chính sách thương mại nói riêng có nhiều thay đổi. Xu hướng gia tăng sự quan tâm của doanh nghiệp hai nước trong việc phát triển thị trường, đối tác kinh doanh đồng nghĩa với việc tác động tích cực từ hoạt động xúc tiến thương mại đòi hỏi ngày càng lớn. Vì vậy, công tác xúc tiến thương mại cần phải có cách tiếp cận phù hợp.

- Công tác xúc tiến thương mại cần được quan tâm đúng mức ở cả hai cấp độ Chính phủ và doanh nghiệp, trở thành phương thức hỗ trợ tích cực, hiệu quả đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, phù hợp với quy định quốc tế.

- Nhiệm vụ xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp phải được coi là nhiệm vụ chính, quan trọng của các cơ quan đại diện thương mại tại nước ngoài.

- Phát triển mạng lưới Văn phòng Xúc tiến thương mại tại nước ngoài, trước mắt tại những địa bàn trọng điểm không có Thương vụ.

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế hợp tác giữa cơ quan đại diện thương mại tại nước ngoài và các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin thị trường, xúc tiến hợp tác thương mại, đầu tư... Vấn đề này đã được nêu tại Hội nghị Tham tán thương mại tháng 2 năm 2016, cần được tiếp tục quan tâm để có chính sách phù hợp, tạo nguồn lực cho hoạt động xúc tiến thương mại.

Đối với Trung tâm XTTM Việt Nam tại New York

New York là trung tâm kinh tế, thương mại lớn nhất thế giới, đầu tàu kinh tế của Hoa Kỳ, tập trung nhiều tập đoàn lớn, hàng trăm ngàn công ty tài chính, đầu tư, thương mại lớn nhất trên toàn thế giới. New York còn là cửa ngõ giao thương của thị trường tiêu dùng đồ sộ, năng động nhất với GDP trên 18.000 tỷ USD, chiếm 20% tổng sản phẩm thế giới, kim ngạch thương mại 5,022 tỷ USD (số liệu 2015/ US Census).

New York còn được biết đến là thành phố của các sự kiện, đặc biệt là các cơ hội giao thương, xúc tiến thương mại thu hút sự tham gia của các tập đoàn thương mại, công ty, các nhà phân phối hàng đầu thế giới. Chỉ tính riêng hoạt động của Phòng Thương mại Manhattan (MCC), năm 2016 đã tổ hàng chục sự kiện xúc tiến thương mại với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp. Các thành phố vệ tinh như Boston, quận New Jersey, Queens, Bronx cũng là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động xúc tiến thương mại trong năm.

Có thể nói, New York không chỉ là cửa ngõ giao thương sầm uất bậc nhất thế giới mà còn là trung tâm tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại với các hình thức đa dạng, phong phú. Không ngẫu nhiên hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đặt Cơ quan xúc tiến thương mại tại thành phố New York.

Với địa bàn quan trọng như vậy, sự hiện diện của Trung tâm Xúc tiến thương mại tại New York trong suốt thời gian 14 năm hoạt động đã và đang thực hiện tích cực chức năng cầu nối với thị trường Hoa Kỳ, được cộng đồng doanh nghiệp hai nước biết đến như một địa chỉ tin cậy kết nối, hỗ trợ phát triển thị trường. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của doanh nghiệp, Vietrade New York mong được sự quan tâm hơn nữa của Bộ Công Thương, tạo điều kiện để có đủ nguồn lực cho hoạt động xúc tiến thương mại./.                                                        
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: