Tình hình sản xuất và xuất nhập khẩu một số nông sản của Việt Nam Quý 2 năm 2017 - Phần 2

VIETRADE - Cùi dừa

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến tháng 6 năm nay, nước ta có 166.055 ha diện tích trồng dừa, sản lượng đạt 768,9 nghìn tấn. Mặc dù diện tích trồng tăng 2,2% nhưng sản lượng dừa đã giảm so với cùng kỳ năm trước. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) ước tính Việt Nam đã sản xuất được 136,9 nghìn tấn cùi dừa trong 6 tháng đầu năm 2017, mức sản lượng tương đương với cùng kỳ năm trước (ước tính sản lượng cùi dừa chiếm 17,5% - 17,8% tổng sản lượng dừa, không có dữ liệu chính thức cho cùi dừa tại Việt Nam). Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) giữ nguyên ước tính năm 2017 và 2018 về sản lượng dừa ở mức 1,51 triệu tấn và 1,53 triệu tấn và sản lượng cùi dừa tương ứng là 269 nghìn tấn và 272 nghìn tấn do diện tích trồng dừa dự kiến được mở rộng.

Sản lượng dừa và cùi dừa

 

2014

2015

2016

2017

2018

T1-T6

Cả năm

T1-T6

(ước tính)

Cả năm

(ước tính)

Cả năm

Diện tích trồng dừa

(nghìn ha)

160,6

163,6

162,542

166,3

166,055

170

172

Sản lượng dừa trung bình

(quả/ha)

8,58

8,796

4,743

8,881

4,63

8,882

8,883

Sản lượng dừa

(triệu quả/nghìn tấn)

1,374,4

1,439,1

770,88

1,476,9

768,88

1,51

1,528

Nguồn: Bộ NT&PTNT, Cộng đồng dừa ở Châu Á Thái Bình Dương (APCC),

*Dự báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Ghi chú: Sản lượng cùi dừa dự báo chiếm 17.5%-17.8% tổng sản lượng dừa 

Không có số liệu chính thức cho việc tiêu thụ cùi dừa ở Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2017, Việt Nam tiếp tục nhập một lượng nhỏ các sản phẩm dừa khác nhau như dừa khô (Mã HS 0801.11), dừa bỏ vỏ (mã HS 0801.12), cùi dừa (mã HS 1203.00) và các sản phẩm từ dừa khác (trừ loại khô, mã HS 080119). Tuy nhiên, tổng khối lượng nhập khẩu các sản phẩm khác nhau từ dừa đạt 3,6 nghìn tấn, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu của ngành chế biến dừa tại thị trường nội địa tăng cao. 

Nhập khẩu cùi dừa (mã HS 120300) chủ yếu từ Ấn Độ và Thái Lan, đạt mức 419 tấn, tăng đáng kể so với năm trước. Việt Nam nhập khẩu 183 tấn sản phẩm dừa khô (mã HS 0801.11), trong đó 76 tấn từ Hoa Kỳ và khối lượng lớn từ Thái Lan và Ấn Độ; trong khi dừa bỏ vỏ nhập khẩu đạt 442 tấn, chủ yếu từ Indonesia và Ấn Độ.

Nhập khẩu cùi dừa và các sản phẩm từ dừa của Việt Nam


Đơn vị: tấn

2012

2013

2014

2015

2016

2016

T1- T7

2017

T1- T7

Dừa khô (Mã HS 0801,11)

22

386

69

15

42

13

183

Dừa bỏ vỏ (mã HS 0801,12)

0

320

17

46

52

0

442

Cùi dừa (mã HS 1203,00)

0,4

2

1.574

138

159

44

419

Các sản phẩm từ dừa khác (trừ loại khô, mã HS 0801,19)

174

179

33

41

596

139

1.822

Nguồn: GTA 

Việt Nam vẫn tiếp tục xuất khẩu các sản phẩm dừa khác nhau như dừa non, dừa tươi, dừa khô, sữa dừa, bột dừa, nước dừa đóng hộp, dừa xơ, than dừa, xơ dừa, kẹo dừa, dầu dừa và các sản phẩm khác. Năm 2016, Việt Nam xuất khẩu được 185 nghìn tấn các sản phẩm từ dừa chủ yếu gồm dừa khô (HS code 080111), dừa bỏ vỏ (mã HS 080112), các sản phẩm khác (mã HS 080119) và sợi dừa (mã HS 530500). 

Xuất khẩu cùi dừa và các sản phẩm khác từ dừa (giai đoạn 2012-2017)


Đơn vị: tấn

2012

2013

2014

2015

2016

2016

T1-T7

2017

T1-T7

Dừa khô (Mã HS 080111)

83.956

12.865

21.132

13.733

7.445

6.363

3.83

Dừa bỏ vỏ (Mã HS 080112)

144.367

134.566

155.786

67.705

44.405

33.29

21.816

Các sản phẩm khác (mã HS 080119)

24.404

4.07

3.584

6.641

24.205

15.427

15.986

Cùi dừa (Mã HS 1203,00) 

170

0

52

0

0

0

0

Sợi dừa (Mã HS 5305,00) 

109.197

100.079

131.033

124.597

108.743

63.816

57.124

Tổng cộng

362.094

251.58

311.587

212.676

184.798

118.896

98.756

Nguồn: GTA

Hạt cải dầu

Trong 6 tháng đầu năm 2017, sản lượng hạt giống (hạt cải dầu) vẫn còn hạn chế do khu vực sản xuất chậm mở rộng. Không có dữ liệu chính thức về sản xuất hạt cải dầu ở Việt Nam. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) giữ nguyên dự báo cho khu vực trồng cải dầu sẽ mở rộng trong những năm tới phục vụ nhu cầu của du lịch và ngành công nghiệp ép dầu.

Cây cải dầu được trồng thường xuyên ở một số khu vực, như các tỉnh: Hà Giang, Mộc Châu - Sơn La, Mù Căng Chải - Yên Bái, chủ yếu phục vụ du lịch.

Việt Nam nhập khẩu lượng hạt giống cải dầu không đáng kể. Trong 7 tháng đầu năm 2017, Việt Nam nhập khẩu 9,6 tấn hạt giống cải dầu, chủ yếu từ Ca-na-đa và Úc, đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do nhu cầu tăng cao hơn.

Nhập khẩu hạt cải dầu giống của Việt Nam


Đơn vị: tấn

2012

2013

2014

2015

2016

2016

T1-T7

2017

T1-T7

Hạt giống cải dầu (mã HS 120510) 

2.409

108.698

135.267

18.184

5.618

850

5.412

Hạt giống cải dầu (mã HS 120590) 

797

45.308

37.16

14.88

1.768

329

4.219

Tổng cộng

3.206

154.006

172.427

33.064

7.386

1.179

9.631

Nguồn: GTA 

Việt Nam đã xuất khẩu một lượng hạt giống cải dầu không đáng kể với mã HS 120510 và 120590 sang Thụy Sỹ. 

Xuất khẩu hạt cải dầu giống của Việt Nam


Đơn vị: tấn

2012

2013

2014

2015

2016

2016

Jan.- Jul.

2017

Jan.-Jul.

Hạt giống cải dầu (mã HS 120510) 

0,2

3

4

4

3

1

3

Hạt giống cải dầu (mã HS 120590) 

0,01

0

1

0

0

0

0

Tổng cộng 

0,21

3

5

4

2

1

3

Nguồn: GTA
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: