Thông cáo báo chí Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia 2018 chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia 2018 chào mừng

Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4

Từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 4 năm 2018 

Năm 2018 đánh dấu 10 năm kỷ niệm ngày 20 tháng 4 được Thủ tướng Chính phủ chọn là Ngày thương hiệu Việt Nam và 15 năm Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định phê duyệt Chương trình Thương hiệu Quốc gia (THQG) với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm (hàng hóa và dịch vụ). Nhờ sự hỗ trợ của Chương trình Thương hiệu Quốc gia, nhiều tập đoàn và doanh nghiệp Việt Nam đã ý thức được vai trò quan trọng của thương hiệu như là chìa khóa giúp gia tăng giá trị cho sản phẩm cũng như giá trị của doanh nghiệp, từ đó có bước đi đúng hướng trong việc xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu của mình, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và khẳng định vị trí trên thị trường trong nước. 

Với mục tiêu tiếp tục quảng bá các hoạt động thuộc Chương trình Thương hiệu Quốc gia, ghi nhận và khuyến khích động viên các doanh nghiệp THQG cũng như cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Ban/ Ngành địa phương tổ chức “Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia” năm 2018 từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 4 năm 2018 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thường niên, được tổ chức tiếp nối thành công của các Tuần lễ trước từ năm 2015 đến nay.

Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia 2018 bao gồm nhiều hoạt động phong phú, cụ thể:

(1) Tuyên truyền băng rôn đường phố tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 4;

(2) Hội thảo Thương hiệu ngành ngày 18 tháng 4 tại Hà Nội;

(3) Triển lãm ảnh thành tựu THQG từ ngày 19 đến 21 tháng 4 tại Hà Nội;

(4) Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam ngày 20 tháng 4 tại Hà Nội;

(5) Đạp xe Diễu hành THQG ngày 21 tháng 4 tại Hà Nội;

(6) Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu ngày 24 tháng 4 tại Hà Nội.

Các hoạt động này được tổ chức nhằm tăng cường nhận biết trong đại chúng và cộng đồng doanh nghiệp về Chương trình Thương hiệu Quốc gia và các doanh nghiệp đạt THQG - là những doanh nghiệp được Nhà nước chứng thực cho uy tín của sản phẩm đại diện cho 3 giá trị trụ cột là Chất lượng - Đổi mới, Sáng tạo - Năng lực tiên phong. Đồng thời, các hoạt động cũng giúp trang bị thêm kiến thức cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung cũng như các doanh nghiệp THQG nói riêng vai trò quan trọng của công tác xây dựng và phát triển thương hiệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp để hướng tới một nền xuất khẩu bền vững của nước nhà.

Trước thềm Lễ Công bố các doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG lần thứ 6 được dự kiến tổ chức vào cuối năm 2018, các hoạt động của Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia lần này có ý nghĩa truyền thông mạnh mẽ tới cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, tạo sự lan tỏa, nhằm khuyến khích động viên các doanh nghiệp Việt Nam cố gắng và phấn đấu theo các giá trị trụ cột của Chương trình để được lựa chọn là các doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG.

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QÐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003. Ðây là Chương trình duy nhất của Chính phủ Việt Nam tiến hành với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua các thương hiệu hàng hóa và dịch vụ. Từ năm 2008, ngày 20/4 hàng năm chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trở thành ngày Thương hiệu Việt Nam nhằm tôn vinh doanh nghiệp, quảng bá thương hiệu và hình ảnh Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: