Thông báo mời báo giá cung cấp dịch vụ tổ chức Tập huấn hướng dẫn cơ chế, chính sách XTTM quốc gia và nâng cao năng lực quản lý, thực hiện Chương trình XTTM khu vực phía Bắc

Để phục vụ cho việc tổ chức Tập huấn hướng dẫn cơ chế, chính sách XTTM quốc gia và nâng cao năng lực quản lý, thực hiện Chương trình XTTM quốc gia khu vực phía Bắc tại tỉnh Phú Thọ, Cục Xúc tiến thương mại có nhu cầu thuê đối tác thực hiện cung cấp 02 gói dịch vụ phục vụ Tập huấn. Cụ thể như sau:

 1. Yêu cầu chung:

Thực hiện cung cấp gói dịch vụ in ấn tài liệu, cung cấp văn phòng phẩm và gói dịch vụ hội trường, thiết bị phục vụ tổ chức Tập huấn tại Phú Thọ theo yêu cầu của Cục XTTM.

Trong quá trình triển khai phải phối hợp chặt chẽ với Cục XTTM.

 1. Nội dung công việc: Thực hiện cung cấp dịch vụ phục vụ Tập huấn hướng dẫn cơ chế, chính sách XTTM quốc gia và nâng cao năng lực quản lý, thực hiện Chương trình XTTM quốc gia khu vực phía Bắc theo các nội dung cụ thể sau: a) Hạng mục in ấn tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ Tập huấn (nội dung đính kèm). b) Hạng mục thuê hội trường và thiết bị phục vụ Tập huấn (nội dung đính kèm).
 2. Quy mô: 150-170 đại biểu
 3.  
 4. Thời gian: ngày 27 và ngày 28 tháng 9 năm 2019.
 5.    
 6. Địa điểm:  tỉnh Phú Thọ
 7.    
 8. Ghi chú: Báo giá cụ thể các chi phí như trong nội dung đính kèm. Báo giá đã bao gồm thuế VAT.Kinh phí: nguồn kinh phí hành chính của Cục XTTM.
 9.  
 10. Thời hạn hoàn thành: tháng 9/2019.

Đề nghị các đơn vị có khả năng và nhu cầu tham gia gửi Báo giá về Cục XTTM chậm nhất ngày 23 tháng 9 năm 2019./.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Cục Xúc tiến thương mại - Phòng Chính sách xúc tiến thương mại

ĐT: 024.3934 7628 ; Fax: 024.39348142; Email: ptxk@vietrade.gov.vn

Người liên hệ: Chị Lưu Thị Thu Hồng, DĐ: 0986 462 086
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: