Thông báo mời báo giá cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị giao ban công tác XTTM khu vực phía Bắc năm 2019

Để phục vụ cho việc tổ chức Hội nghị giao ban công tác XTTM khu vực phía Bắc năm 2019 tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Cục Xúc tiến thương mại có nhu cầu thuê đối tác thực hiện cung cấp 02 gói dịch vụ phục vụ Hội nghị. Cụ thể như sau:

  1. Yêu cầu chung:

Thực hiện cung cấp gói dịch vụ in ấn tài liệu, cung cấp văn phòng phẩm và gói dịch vụ hội trường, thiết bị phục vụ tổ chức Hội nghị tại thành phố Ninh Bình theo yêu cầu của Cục XTTM.

Trong quá trình triển khai phải phối hợp chặt chẽ với Cục XTTM.

  1. Nội dung công việc: Thực hiện cung cấp dịch vụ phục vụ Hội nghị giao ban công tác XTTM khu vực phía Bắc năm 2019 theo các nội dung cụ thể sau: a) Hạng mục in ấn tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ Hội nghị (nội dung đính kèm). b) Hạng mục thuê hội trường và thiết bị phục vụ Hội nghị (nội dung đính kèm).
  2. Thời gian: ngày 26 tháng 4 năm 2019
  3. Địa điểm: thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
  4. Ghi chú: Báo giá cụ thể các chi phí như trong nội dung đính kèm. Báo giá đã bao gồm thuế VAT.Kinh phí: nguồn kinh phí hành chính của Cục XTTM.
  5. Thời hạn hoàn thành: tháng 4/2019.

Đề nghị các đơn vị có khả năng và nhu cầu tham gia gửi Báo giá về Cục XTTM trước 17h00 ngày 17 tháng 4 năm 2019./.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Cục Xúc tiến thương mại - Phòng Chính sách xúc tiến thương mại

ĐT: 024.3934 7628 ; Fax: 024.39348142; Email: ptxk@vietrade.gov.vn

Người liên hệ: Chị Chử Thị Bích Liên, DĐ: 090321 6606
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: