Thông báo kết quả chỉ định thầu đơn vị thực hiện cung cấp VPP cho Cục Xúc tiến thương mại

 

Căn cứ Quyết định số 4344/QĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xúc tiến thương mại;

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-XTTM ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại về việc chỉ định thầu đơn vị cung cấp văn phòng phẩm cho Cục Xúc tiến thương mại;

Cục Xúc tiến thương mại thông báo tới đơn vị kết việc chỉ định thầu đơn vị cung cấp văn phòng phẩm cho Cục Xúc tiến thương mại như sau

1. Tên đơn vị được lựa chọn: Chi nhánh công ty TNHH Một thành viên An Lộc Việt

2. Giá thực hiện: 73.390.240 đồng (đã bao gồm thuế VAT).

3. Hình thức hợp đồng: theo đơn giá cố định;

4. Thời gian thực hiện hợp đồng Sau khi ký hợp đồng với đơn vị cung cấp.

Cục Xúc tiến thương mại trân trọng thông báo và đề nghị đơn vị được lựa chọn cùng Cục Xúc tiến thương mại đàm phán ký kết hợp đồng./.
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: