Thị trường trái cây và rau củ UAE - Phần 3

VIETRADE - Nhập khẩu rau củ của Dubai theo quốc gia và sản phẩm

Trung Quốc là nước xuất khẩu rau của lớn nhất sang Dubai với thị phần 23% vào năm 2016, đạt mức 5,5 triệu AED; Ấn Độ đứng thứ hai với 21% thị phần, đạt 491,9 triệu AED; tiếp theo là Pakistan với thị trường 6% cổ phần của 132.1 triệu AED. Tỷ trọng của ba nước này là 50% tổng lượng rau củ nhập khẩu, tương đương 1,2 tỷ AED. Tỷ trọng của tất cả các nước còn lại là 50%.

Hành, hành tăm và tỏi là sản phẩm nhập khẩu lớn nhất trong số các rau củ nhập khẩu ở Dubai với 30% thị phần vào năm 2016, lên đến 717,9 triệu AED. Nhóm sản phẩm nhập khẩu lớn thứ hai là rau chưa được chi tiết ở nơi khác với 19% thị phần, trị giá 450 triệu AED, tiếp theo là khoai tây với 12% thị phần, tương đương 80,6 triệu AED. Tổng thị phần của ba nhóm sản phẩm này chiếm khoảng 61% tổng lượng rau nhập khẩu của Dubai, tương đương 5,5 tỷ AED vào năm 2016.

Thị phần top 10 nước xuất khẩu rau củ vào Dubai năm 2016 (đơn vị %)

Nguồn: Phòng Thương mại Dubai, Hải quan Dubai

Thị phần nhập khẩu các sản phẩm rau củ của Dubai năm 2016 (đơn vị %)

Nguồn: Phòng Thương mại Dubai, Hải quan Dubai

Tái xuất rau củ của Dubai theo quốc gia và sản phẩm

Xét về tái xuất, Oman đứng đầu danh sách vào năm 2016, với 49% thị phần, đạt 102,7 triệu AED, tiếp theo là Afghanistan với thị phần 20%, tương đương 40,9 triệu AED, Iran với 7% thị phần tương đương 13,9 triệu AED. Tổng thị phần của ba quốc gia này là 76% với giá trị 157,5 triệu AED.

Thị phần của các nước tái xuất rau củ lớn nhất của Dubai năm 2016 (%)

Nguồn: Phòng Thương mại Dubai, Hải quan Dubai

Các loại rau chưa được chi tiết ở nơi khác, chẳng hạn như bí xanh, rau dền, rau mùi vv ... là nhóm sản phẩm tái xuất lớn nhất trong số các sản phẩm rau củ với thị phần 31% ở Dubai vào năm 2016, đạt 65,8 triệu AED. Nhóm sản phẩm rau tái xuất lớn thứ hai là củ hành, hẹ, tỏi với 25% thị phần, chiếm 52,1 triệu AED; tiếp theo là rau đông lạnh với 8% thị phần, tương đương 17,5 triệu AED. Tổng thị phần của ba loại rau này chiếm khoảng 64% trong tổng lượng rau củ tái xuất của Dubai, tương đương 135,4 triệu AED vào năm 2016.

Thị phần của các sản phẩm rau củ tái xuất của Dubai năm 2016

 Nguồn: Phòng Thương mại Dubai, Hải quan Dubai

Xuất khẩu rau củ của Dubai theo quốc gia và sản phẩm

Maldives là nhà nhập khẩu trực tiếp rau củ lớn nhất từ Dubai vào năm 2016, với 48% thị phần, đạt 3,8 triệu AED; tiếp theo là Libya với 18% thị phần, tương đương 1,4 triệu AED. Thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Dubai là Djibouti với thị phần 10%, đạt mức 0,8 triệu AED vào năm 2016. Thị phần của nhóm 3 quốc gia này khoảng 76%, tương đương 6 triệu AED.

Thị phần top 10 nước xuất khẩu rau củ của Dubai năm 2016 (đơn vị %)

 

Nguồn: Phòng Thương mại Dubai, Hải quan Dubai

Các loại rau chưa được chi tiết ở nơi khác, chẳng hạn như bí xanh, rau dền, rau mùi v.v ... là nhóm sản phẩm xuất khẩu lớn nhất trong số các sản phẩm rau củ với 66% thị phần của Dubai vào năm 2016, đạt 5,1 triệu AED. Nhóm rau quả xuất khẩu lớn thứ hai là đậu với 20% thị phần, đạt 1,5 triệu AED; tiếp theo là rau đông lạnh với 9% thị phần, tương đương 0,7 triệu AED. Tổng thị phần của ba loại rau này chiếm khoảng 95% trong tổng xuất khẩu rau của Dubai, tương đương 7,3 triệu AED vào năm 2016.

Thị phần xuất khẩu các sản phẩm rau củ của Dubai năm 2016 (đơn vị %)

 

Nguồn: Phòng Thương mại Dubai, Hải quan Dubai
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: