Thị trường trái cây và rau củ UAE - Phần 2

VIETRADE - Thương mại trái cây và rau củ UAE

Tổng xuất nhập khẩu trái cây của Dubai năm 2016 đạt 7,2 tỷ AED; trong đó nhập khẩu đạt 5,8 tỷ AED, xuất khẩu đạt 0,3 tỷ AED và tái xuất đạt 1,1 tỷ AED.

Từ năm 2011 đến năm 2016, nhập khẩu trái cây tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 10,6%; xuất khẩu đạt tốc độ tăng trưởng rất cao 26,2%; tái xuất tăng trưởng với tốc độ 3,7%.

Kim ngạch xuất nhập khẩu trái cây của UAE giai đoạn 2011-2016, tỷ AED

Nguồn: Phòng Thương mại Dubai, Hải quan Dubai

Tổng xuất nhập khẩu rau củ của Dubai năm 2016 đạt 2,6 tỷ AED; trong đó nhập khẩu đạt 2,4 tỷ AED; tái xuất đạt 0,2 tỷ AED và xuất khẩu đạt 7,8 tỷ AED.

Trong giai đoạn 2011-2016, nhập khẩu rau củ tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 8,5%; tái xuất tăng 3,5%; trong khi đó xuất khẩu giảm -15.5%.

Kim ngạch xuất nhập khẩu rau củ của UAE giai đoạn 2011-2016, tỷ AED

Nguồn: Phòng Thương mại Dubai, Hải quan Dubai

Nhập khẩu trái cây của Dubai theo quốc gia và sản phẩm

Ấn Độ là nước xuất khẩu trái cây lớn nhất đến Dubai với 20% thị phần vào năm 2016, đạt 1,1 tỷ AED, trong khi Nam Phi đứng thứ hai với 15% thị phần, đạt mức 0,9 tỷ AED, tiếp theo là Philippines với 6% thị phần đạt 315,1 triệu AED. Tỷ trọng của ba nước này là 41% trong tổng lượng trái cây nhập khẩu, tương đương 2,5 tỷ AED. Tỷ trọng của tất cả các nước còn lại là 59%.

Thị phần của 10 nước xuất khẩu trái cây lớn nhất vào Dubai năm 2016 (%)

Nguồn: Phòng Thương mại Dubai, Hải quan Dubai

Họ cam quýt là nhóm sản phẩm nhập khẩu lớn nhất trong số các sản phẩm trái cây với 20% thị phần ở Dubai vào năm 2016, lên đến 1,2 tỷ AED. Sản phẩm nhập khẩu lớn thứ hai là táo, lê và quả mộc qua với thị phần 16%, tương đương 917 triệu AED, tiếp theo là chà là, quả sung, dứa với 15,6% thị phần tương đương 894 triệu AED. Tổng khối lượng của ba loại trái cây này chiếm khoảng 52% trong tổng khối lượng trái cây nhập khẩu của Dubai, tương đương 3 tỷ AED vào năm 2016.

Thị phần của các sản phẩm trái cây nhập khẩu lớn nhất vào Dubai năm 2016

Nguồn: Phòng Thương mại Dubai, Hải quan Dubai

Tái xuất trái cây của Dubai theo quốc gia và sản phẩm

Xét về tái xuất, Iran đứng đầu danh sách vào năm 2016, với 33% thị phần, đạt 372,6 triệu AED, tiếp theo là Oman với tỷ lệ 19%, tương đương 12,4 triệu AED, tiếp theo là Ấn Độ với 14% thị phần tương đương 153,2 triệu AED. Tổng thị phần của ba quốc gia này là 66% với giá trị 738,2 triệu AED.

Dừa là sản phẩm tái xuất khẩu lớn nhất trong số các sản phẩm trái cây với thị phần 40% ở Dubai vào năm 2016, tương đương với 455,6 triệu AED. Nhóm sản phẩm tái xuất khẩu lớn thứ hai là quả chà là, quả sung, dứa ... với thị phần 24%, chiếm 273,5 triệu AED, tiếp theo là các loại trái cây chưa được chi tiết ở nơi khác với 9% thị phần, tương đương 106,2 triệu AED. Tổng ba loại trái cây này chiếm khoảng 73% tổng lượng hoa quả tái xuất của Dubai, tương đương AED833.3 tỷ vào năm 2016.

Thị phần của các nước tái xuất trái cây lớn nhất của Dubai năm 2016 (%)

Nguồn: Phòng Thương mại Dubai, Hải quan Dubai

Thị phần của các sản phẩm trái cây tái xuất của Dubai năm 2016

Nguồn: Phòng Thương mại Dubai, Hải quan Dubai

Xuất trái cây của Dubai theo quốc gia và sản phẩm 

Xuất khẩu trái cây của Dubai khá đa dạng. Cụ thể, thị phần của Oman và Ma-rốc chiếm khoảng 13%, lần lượt đạt 43,9 triệu AED và 43,4 triệu AED vào năm 2016. Các điểm đến xuất khẩu quan trọng tiếp theo của Dubai là Ấn Độ với thị phần 12,6% tương đương 38,6 triệu AED. Tổng thị phần của ba nước này khoảng 38% với giá trị 125,9 triệu AED vào năm 2016.

Chà là là sản phẩm trái cây được sản xuất nhiều nhất ở UAE, chiếm khoảng 95% trong tổng xuất khẩu trái cây của Dubai vào năm 2016, đạt 312,3 triệu AED. Trong khi đó, tỷ trọng của các sản phẩm trái cây khác trong tổng số hoa quả xuất khẩu trực tiếp không lớn.

Theo dữ liệu của Hải quan Dubai, xuất khẩu chà là trực tiếp của Dubai có xu hướng tăng với mức tăng trưởng khoảng 34,1% trong giai đoạn 2011-2015, và bắt đầu từ năm 2015, xuất khẩu ngày càng nhiều hơn tái xuất và nhập khẩu.

Top 10 thị trường xuất khẩu trái cây lớn nhất của Dubai năm 2016 (đơn vị: %)

Nguồn: Phòng Thương mại Dubai, Hải quan Dubai

Thị phần xuất khẩu các sản phẩm trái cây của Dubai năm 2016 (đơn vị %)

Nguồn: Phòng Thương mại Dubai, Hải quan Dubai
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: