Thị trường bông Brazil mùa vụ 2017/18 tăng trưởng mạnh

VIETRADE - Chi nhánh Mạng lưới hợp tác quốc tế - Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA FAS) tại Brazil dự báo tổng diện tích thu hoạch bông của Brazil trong mùa vụ 2017/18 là 1,08 triệu héc ta (ha), tăng 15% so với năm trước. Sự gia tăng này có được là do giá bông tăng và việc chuyển đổi diện tích trồng ngô trong vụ thứ hai sang trồng bông do giá ngô giảm. Tổng sản lượng bông dự kiến tăng 10%, đạt 7,73 triệu kiện (tương đương 1,72 triệu tấn) so với mùa vụ 2016/17.

Tại Mato Grosso, diện tích thu hoạch bông ước tính đạt 715.000 ha, tăng 14% so với mùa vụ trước, với khoảng 15 % diện tích canh tác ở vụ đầu và 85% diện tích ở vụ thứ hai. Tại miền tây Bahia, dự báo diện tích thu hoạch sẽ tăng lên 250.000 ha, tăng 24% so với năm trước. Ở các tiểu bang khác, diện tích thu hoạch bông ước tính cũng tăng nhẹ khoảng 30.000 ha mỗi bang, bao gồm Goais và Mato Grosso do Sul.

Sản lượng bông mùa vụ 2016/17 bội thu

Trong mùa vụ 2016/17, ước tính diện tích thu hoạch bông ở mức 940.000 ha, giảm 1,6% so với mùa vụ 2015/16 do chi phí sản xuất cao, kết hợp với việc lãi suất vay cao hơn và sự khó khăn trong việc tiếp cận các khoản tín dụng do khủng hoảng kinh tế của đất nước. Sản lượng thu hoạch trong mùa vụ 2016/17 ước đạt 7 triệu kiện (tương đương 1,52 triệu tấn) nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và năng suất cao.

Sản lượng bông tại một số khu vực của Brazil mùa vụ 2017/18

Nguồn: Chi nhánh Mạng lưới hợp tác quốc tế - Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA FAS) tại Brazil

Mato Grosso đã kết thúc mùa vụ thu hoạch bông vào tháng 9 với sản lượng khoảng 627.000 ha, tăng nhẹ so với mùa vụ 2015/16. Trong khi đó, bang Bahia thu hoạch được khoảng 202.000 ha, giảm đáng kể so với vụ 2015/16. Tổng diện tích trồng bông của hai bang này gộp lại chiếm tới 88% tổng diện tích trồng bông của Brazil. Thời tiết thuận lợi ở cả hai bang này đã giúp cải thiện sản lượng bông so với năm ngoái, nhưng đáng chú ý nhất là Bahia, nơi sản lượng tăng 63% so với mùa vụ 2015/16 – mùa vụ bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán. Ngoài điều kiện thời tiết thuận lợi trong suốt mùa vụ, người sản xuất cũng hài lòng với công nghệ hạt giống hiện có trên thị trường. Mối quan tâm duy nhất trong vụ mùa năm 2016/17 là những vấn đề tiềm ẩn về chất lượng bông do ảnh hưởng của mưa muộn, đặc biệt đối với bông từ một số khu vực ở Mato Grosso.

Giá cả

Do sản lượng bông trong nước mùa vụ 2016/17 khá lớn, nên giá bông của Brazil đã giảm trong thời gian gần đây. Sự sụt giá nhẹ của đồng Real Brazil so với đồng đô la Mỹ trong sáu tháng qua cũng gây áp lực giảm giá bán nội địa. Và cuối cùng, sự ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài chẳng hạn như mức sản lượng và tồn kho cao tại Hoa Kỳ, cũng gây áp lực làm giảm giá bông của Brazil.

THƯƠNG MẠI

Kim ngạch xuất khẩu bông của Brazil giảm đáng kể trong năm 2016/17

Ước tính sản lượng bông xuất khẩu trong năm 2016/17 (từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 7 năm 2017) ở mức 2,9 triệu kiện, giảm 34% so với năm 2015/16. Nguyên nhân chính dẫn đến việc này là do nguồn cung cho xuất khẩu giảm do sản lượng vụ 2015/16 thấp. Các nước Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam và Hàn Quốc là bốn nước nhập khẩu bông hàng đầu của Brazil. Tuy nhiên, Bangladesh đã trở thành nước nhập khẩu bông lớn thứ năm của Brazil, lần đầu tiên thay thế vị trí của Trung Quốc. Sản lượng xuất khẩu bông của Brazil vào thị trường Trung Quốc đã giảm đi trong ba năm qua do Trung Quốc đang nắm giữ phần lớn trữ lượng bông lưu kho.

Xuất khẩu bông của Brazil sang một số thị trường (đơn vị: tấn)

Nước

Sản lượng

% thị phần

% thay đổi

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2017/2016

Tổng

867.778

954.644

629.145

100,00

100,00

100,00

- 34,10

Indonesia

185.506

141.875

124.200

21,38

14,86

19,74

- 12,46

Thổ Nhĩ Kỳ

71.157

122.217

87.335

8,20

12,80

13,88

- 28,54

Việt Nam

99.381

142.136

82.600

11,45

14,89

13,13

- 41,89

Hàn Quốc

95.659

123.983

77.985

11,02

12,99

12,40

- 37,10

Bangladesh

18.692

25.387

53.365

2,15

2,66

8,48

110,21

Trung Quốc

181.181

106.403

47.487

20,88

11,15

7,55

- 55,37

Malaysia

44.289

82.612

36.184

5,10

8,65

5,75

- 56,20

Pakistan

41.519

77.556

34.578

4,78

8,12

5,50

- 55,42

Thái Lan

43.398

47.072

23.175

5,00

4,93

3,68

- 50,77

Nhật Bản

16.180

11.845

17.887

1,86

1,24

2,84

51,01

Nguồn: Chi nhánh Mạng lưới hợp tác quốc tế - Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA FAS) tại Brazil

Triển vọng xuất khẩu tươi sáng trong mùa vụ 2017/18

Tuy nhiên, theo dự báo, lượng xuất khẩu bông mùa vụ 2017/18 (từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 7 năm 2018) sẽ đạt mức 3,6 triệu kiện (tương đương 775.000 tấn) do nguồn cung bông cho xuất khẩu nhiều hơn và nhu cầu toàn cầu tăng cao. Ngoài ra, Brazil còn tiếp tục đầu tư nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng quốc tế. Kể từ tháng 12 năm 2016, Hiệp hội các nhà sản xuất Brazil đã mở một phòng thí nghiệm ở Brazil để giúp các nhà sản xuất, các nhà buôn, các thương nhân và các nhà máy kéo sợi có được kết quả đáng tin cậy khi thử bằng Thiết bị kiểm tra tính chất xơ bông (High Volume Instruments). Với chi phí khoảng 3,1 triệu USD, phòng thí nghiệm có hai máy kiểm tra HVI có khả năng kiểm tra các mẫu bông từ khắp cả nước. Sự đầu tư này là một phần quan trọng đối với Brazil trong việc cải tiến chất lượng sản phẩm và nâng cao hình ảnh sản phẩm khi các nhà sản xuất tiếp tục tập trung vào việc tìm kiếm thị phần nước ngoài.

Nguồn cung giảm và việc miễn thuế nhập khẩu đã giúp sản lượng nhập khẩu tăng đột biến trong vụ 2016/17

Do hạn hán ảnh hưởng nặng nề đến mùa vụ 2015/16, Brazil đã phải lấy nguồn bông từ các nhà sản xuất khác, đặc biệt là Hoa Kỳ. Nguồn cung cấp trong nước thấp, đặc biệt là nguồn cung cho các nhà máy ở vùng đông bắc đã khiến Brazil tạm thời hạ mức thuế nhập khẩu xuống còn 0, đưa kim ngạch nhập khẩu bông lên 75.000 tấn trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2017 đến ngày 31 tháng 7 năm 2017. Nhập khẩu bông trong vụ 2016/17 tăng 88 % so với vụ 2015/16. Tổng lượng bông nhập khẩu trong vụ 2016/17 (từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 7 năm 2017) đạt 189.000 kiện (tương đương 41.167 tấn).

Nhập khẩu bông của Brazil từ một số thị trường (đơn vị: tấn)

Nước

Sản lượng

% thị phần

% thay đổi

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2017/2016

Tổng

5.322

21.903

41.167

100,00

100,00

100,00

87,95

Hoa Kỳ

136

17.488

38.622

2,55

79,84

93,82

120,85

Ác-hen-ti-na

952

2.918

1.253

17,88

13,32

3,04

- 57,06

Ai Cập

850

1.005

604

15,98

4,59

1,47

- 39,91

Tây Ban Nha

270

376

221

5,08

1,72

0,54

- 41,16

Israel

206

91

178

3,87

0,42

0,43

95,10

Nguồn: Chi nhánh Mạng lưới hợp tác quốc tế - Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA FAS) tại Brazil

Nhập khẩu bông giảm 60% trong mùa vụ 2017/18

Vụ bông 2017/18 được dự đoán sẽ bội thu khiến cho nhu cầu nhập khẩu của Brazil có thể giảm đáng kể so với năm trước. Dự báo tổng sản lượng bông nhập khẩu từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 7 năm 2018 đạt 75.000 kiện (tương đương 16.329 tấn).

TIÊU DÙNG

Triển vọng kinh tế được cải thiện hứa hẹn mức tiêu thụ nội địa cao hơn

Khi Brazil bắt đầu quá trình phục hồi kinh tế, thì ngành bông cũng đang nỗ lực để tăng lượng tiêu thụ bông trong nước. Trong năm 2017/18, dự báo sản lượng tiêu thụ bông ở mức 3,2 triệu kiện (tương đương 700.000 tấn), tăng 2% so với năm trước. Ước tính sản lượng tiêu thụ bông mùa vụ 2016/17 tăng 3,05 triệu kiện (tương đương 664.000 tấn).

Hiệp hội các nhà sản xuất bông phối hợp với Viện bông sợi Brazil và Bayer cũng đã phát động một chiến dịch tiếp thị trong Tuần lễ Thời trang Sao Paulo vào tháng 12 năm ngoái. Chiến dịch "Sou Algodao" (I'm Cotton) đã sử dụng các nhà thiết kế thời trang ở Brazil để thúc đẩy và tăng cường việc sử dụng chất liệu bông trong ngành dệt may ở Brazil. Chiến dịch này lấy cảm hứng từ những nỗ lực quảng cáo ngành bông của Hoa Kỳ bắt đầu từ những năm 1980 với hi vọng sẽ làm tăng lượng tiêu thụ bông 1% mỗi năm trong 10 năm tới. 




Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: