Sản lượng vải và sợi thế giới tính đến Quý 4/2017

VIETRADE - Sản lượng sợi toàn cầu tăng trong Quý 2 năm 2017. Chỉ số này gia tăng tại châu Á, châu Âu và Brazil nhưng lại giảm nhẹ tại Hoa Kỳ. Các tác nhân tổng hợp này đưa sản lượng sợi thế giới tăng nhẹ so với Quý 2 năm 2016. Sự bình ổn của lượng sợi dự trữ thế giới trong Quý 1 và Quý 2/2017 là kết hợp của hai yếu tố: tăng mạnh ở Brazil và giảm mạnh tại Ai Cập. Tổng lượng sợi dự trữ toàn cầu cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng vải tại châu Á, châu Phi và Brazil tăng trong quý 2 năm 2017 và duy trì mức ổn định tại Hoa Kỳ và châu Âu. Trong Quý 2/2017, dự trữ vải toàn cầu tăng nhẹ, trong đó tăng nhiều nhất tại Brazil. So với Quý 2 năm ngoái, nhu cầu vải ở châu Á và châu Phi giảm rõ rệt nhưng tăng nhẹ tại châu Âu và châu Phi.

Trong Quý 2/2017, tổng sản lượng sợi tăng 11%, thấp hơn so với quý trước. Các yếu tố kích thích tăng trưởng của giai đoạn này là sự gia tăng sản lượng tại châu Á và Brazil với mức tăng lần lượt là 12% và 11%. Sản lượng sợi tại Hoa Kỳ giảm 10% và châu Phi giảm 18% tính từ Quý 1/2017.

Tổng sản lượng vải toàn cầu tăng xấp xỉ 9% vào Quý 2/2017, với mức tăng cao nhất ở Brazil, châu Á và châu Phi (lần lượt là 10,4%, 9,8% và 9,2%). Đây là một cải thiện so với Quý 2/2016 trong đó sản lượng vải toàn cầu tăng gần 4%. Tổng trữ lượng sợi toàn cầu giảm 1% trong Quý 2/2017. Châu Á, châu Âu và Brazil tăng mức dự trữ lần lượt 0,7%, 2,3% và 11,5% nhưng mức trung bình thế giới bị kéo xuống do trữ lượng sợi của Ai Cập giảm 12%. Việc gia tăng lượng dự trữ lên 13% so với Quý 2/2016 là kết quả tổng hợp của những biến động từ châu Âu và châu Á (-3% và +10%), giảm mạnh ở Brazil xấp xỉ 40% và tăng mạnh ở Ai Cập ở mức 112%.

Dự trữ vải toàn cầu tăng 3,3% trong Quý 2/2017. Chỉ số này tại Brazil tăng 23% trong khi tại các khu vực khác biến động trong khoảng +/-3%. Trên toàn thế giới, lượng vải tồn kho trong Quý 2/2107 giảm 8% so với Quý 2/2016. Mức giảm lớn nhất là tại Brazil (-30%). Châu Á và Hoa Kỳ đều giữ mức tương đối ổn định trong khi châu Âu tăng 7%.

Trong Quý 2/2017, nhu cầu sợi tại châu Âu giảm gần 7%, trong khi Brazil và châu Á giảm lần lượt 6% và 4%. So với Quý 2/2016, nhu cầu sợi tại châu Âu khá ổn định. Tại Brazil và châu Á, con số này giảm lần lượt 17% và 14%.

Mức gia tăng 9% của nhu cầu vải thế giới trong Quý 2/2017 được tạo ra từ Brazil và Ai Cập (gia tăng lần lượt 13% và 16%). Trong quý này, nhu cầu vải khá ổn định tại châu Á và giảm nhẹ tại châu Âu. Tuy nhiên, con số này giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái (21%). Nguyên nhân chủ yếu của việc này là từ sự thâm hụt đơn đặt hàng tại Brazil và châu Á (-27% và -17%).
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: