Mời đăng ký tham gia Chương trình THQG năm 2018

Theo Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình Thương hiệu Quốc gia ban hành tại Quyết định số 984/QĐ-BCT ngày 06 tháng 03 năm 2012:

Biểu trưng Thương hiệu Quốc gia có tựa đề Giá trị Việt Nam (Vietnam Value) được trao cho các sản phẩm đã có thương hiệu riêng, đáp ứng được các tiêu chí do Chương trình quy định. Việc bình chọn các sản phẩm được mang Biểu trưng Thương hiệu Quốc gia tiến hành hai năm một lần. Thời hạn sản phẩm được mang Biểu trưng Thương hiệu Quốc gia là hai năm. Kết thúc thời hạn hai năm kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu quốc gia ký quyết định công nhận, sản phẩm phải được bình chọn lại để được tiếp tục mang Biểu trưng Thương hiệu Quốc gia theo quy định.

Tiếp tục triển khai Chương trình Thương hiệu Quốc gia, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đợt bình chọn lần thứ 6 (năm 2018) các doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm đủ điều kiện được mang Biểu trưng Thương hiệu Quốc gia.

Để tham gia chương trình, doanh nghiệp nghiên cứu thông tin về chương trình tại website: www.vietrade.gov.vn, lập hồ sơ đăng ký chi tiết bằng cách điền đầy đủ thông tin vào các mẫu đăng ký (link tải dưới đây), lập tối thiểu thành 03 bộ hồ sơ theo qui cách hồ sơ dưới đây và gửi về Ban Thư ký Chương trình theo địa chỉ sau:

Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu Quốc gia

Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương

20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 84 24.39347628 (số máy lẻ: 80, 82, 86,48)

Fax: 84 24.39344260

Email: ttth@vietrade.gov.vn


Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký: đến hết ngày 15/5/2018.

Mẫu hồ sơ đăng ký: TẢI TẠI ĐÂY

Quy cách hồ sơ: Đóng bìa còng; tách riêng phần báo cáo tài chính.

Quy trình lựa chọn cơ bản được tiến hành theo các bước sau:
- Ban Thư ký Chương trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký của Doanh nghiệp, đánh giá sơ bộ và hướng dẫn DN bổ sung tài liệu, hoàn thiện hồ sơ.
- Ban Thư ký Chương trình thông báo tới Doanh nghiệp kết quả thẩm định sơ khảo - hồ sơ của DN có đủ điều kiện được tiếp tục tham gia vòng thẩm định chung khảo hay không.
- Ban Thư ký tập hợp hồ sơ của các doanh nghiệp lọt vào vòng chung khảo và chuyển cho các thành viên Hội đồng các Ban chuyên gia, Ban Thư ký Chương trình và các cơ quan chức năng liên quan để thẩm định nội dung. Việc thẩm định thực tế tại DN có thể được tiến hành nếu cần thiết.
- Ban Thư ký Chương trình tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ, kết quả thẩm định thực địa và ý kiến của các cơ quan chức năng/ tổ chức liên quan, trình Hội đồng Thương hiệu Quốc gia phê duyệt.
- Quyết định công nhận các Doanh nghiệp có sản phẩm mang biểu trưng Thương hiệu Quốc gia do Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia ký.
- Lễ công bố các Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia được dự kiến tổ chức vào quý IV năm 2018./.
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: