Mời đăng ký tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài

Thực hiện Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp vào mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020”, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các Hiệp hội ngành hàng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu. Thông tin chi tiết về đề Chương trình, đề nghị tham khảo tại website: connectviet.moit.gov.vn.

Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu chi tiết về các doanh nghiệp uy tín của Việt Nam để giới thiệu cho các hãng phân phối nước ngoài. Bộ Công Thương trân trọng đề nghị các doanh nghiệp đăng ký tham gia (theo mẫu đính kèm) và gửi về Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ, Bộ Công Thương, địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại 024 22205360, email: hadv@moit.gov.vn./.   
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: