Lấy ý kiến góp ý đối với các Dự thảo Văn bản QPPL của Bộ Công Thương

VIETRADE - Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Công Thương xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và đông đảo người dân trong và ngoài nước.

Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý.
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: