Kim ngạch xuất khẩu cả nước 2 tháng 2017

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong 2 tháng đầu năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt 54,73 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 27,34 tỷ USD, tăng 15,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 27,39 tỷ USD, tăng 19,6%. Như vậy, trong 2 tháng năm 2017 cả nước nhập siêu khoảng 46 triệu USD.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm với kim ngạch đạt 6 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là EU đạt 5,4 tỷ USD, tăng 13,2%; Trung Quốc đạt 3,3 tỷ USD, tăng 36,4%; ASEAN đạt 2,9 tỷ USD, tăng 15,9%; Nhật Bản đạt 2,3 tỷ USD, tăng 15,3%; Hàn Quốc đạt 1,9 tỷ USD, tăng 31,9%.

Về thị trường nhập khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 8 tỷ USD, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2016. Tiếp đến là Hàn Quốc đạt 5,6 tỷ USD, tăng 35%; ASEAN đạt 3,6 tỷ USD, tăng 11%; Nhật Bản đạt 2 tỷ USD, giảm 0,2%; EU đạt 1,7 tỷ USD, tăng 24,6%; Hoa Kỳ đạt 1,4 tỷ USD, tăng 31,4%.

Link thông tin các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu.
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: