Họp giới thiệu Lễ Công bố các Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2018

Triển khai Chương trình Thương hiệu Quốc gia (THQG) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003, Hội đồng THQG đã tiến hành đợt lựa chọn các Doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG lần thứ 6, năm 2018, nhằm mục đích khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục chia sẻ và theo đuổi các giá trị của Chương trình là Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong, góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng, tạo dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.

Sáng ngày 12 tháng 12 năm 2018, Ban Thư ký Chương trình THQG - Cục Xúc tiến thương mại tổ chức buổi giới thiệu kế hoạch tổ chức Lễ Công bố các Doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG lần thứ 6, năm 2018 tại Hội trường tầng 2, Bộ Công Thương - 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài liệu liên quan tới buổi giới thiệu  kế hoạch tổ chức Lễ Công bố tham khảo tại tài liệu đính kèm.
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: