Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2006/NĐ-CP

VIETRADE - Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật năm 2017 của Chính phủ, Bộ Công Thương, nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và tổ chức thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.


Để tập hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp trong lĩnh vực xúc tiến thương mại trên toàn quốc nhằm hoàn thiện nội dung, đảm bảo tính thống nhất, toàn diện, tuân thủ hiến pháp và pháp luật của văn bản, Cục Xúc tiến thương mại, Dự án EU-MUTRAP và các cơ quan, tổ chức liên quan đã phối hợp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2006/NĐ-CP tại Đà Nẵng (ngày 21/6/2017), thành phố Hồ Chí Minh (ngày 22/6/2017) và tại Hà Nội (ngày 27/6/2017).

Hội thảo đã thu hút được đông đảo các nhà quản lý, các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và các cơ quan báo chíđến tham dự, góp ý kiến trực tiếp đối với Dự thảo Nghị định.Tại hội thảo, các đại biểu tham dự tập trung thảo luận sôi nổi, chi tiết đối với các nhóm chủ đề về cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến thương mại dự kiến được đưa ra trong Dự thảo. Cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định đã lắng nghe và tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp hoạt động, xúc tiến thương mại. Trên cơ sở đó, Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Nghị định sẽ tổng hợp, hoàn thiện nội dung Dự thảo theo hướng phù hợp, đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo mội trường pháp lý thông thoáng, minh bạch, thuận lợi cho hoạt động xúc tiến thương mại phát triển./.
Nội dung liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: